Gedachten over Corona, door Marion van Bree, huisarts

Geachte lezer van de nieuwsbrief,
Aan alle beschikbare informatie wil ik graag nog een gezichtspunt toevoegen.
Via via stuitte ik op het volgende artikel. Het komt van de website researchegate.net, een site waar allerlei soorten wetenschappers hun artikelen delen.

CORRESPONDENCE CURRENT SCIENCE, VOL. 117, NO. 10, 25 NOVEMBER 2019 1554
Space weather and pandemic warnings?
Medical science is not accustomed to turning to the skies for warnings of pandemics (..)The Sun clearly plays an important role in all aspects of our lives. For instance, there have been many claims that the occurrence of pandemic influenza and other viral outbreaks is correlated with the well-known 11-year sunspot cycle (…) although the precise mechanism for such a causative connection had remained unclear. (…) During times of sunspot minima, particularly deep sunspot minima, a general weakening of magnetic field occurs (…) Perhaps, we have now approached the deepest sunspot minimum for a century, with more ‘spotless’ days per week than in previous minima. We need hardly to be reminded that the spectre of the 1918 devastating influenza pandemic stares us in the face from across a century. (…)

Samengevat wordt hier een waarschuwing afgegeven in november 2019 over een mogelijke ernstige nieuwe griepuitbraak op basis van het te verwachten dieptepunt in de zonneactiviteit. En kennelijk is die ook gemeten, op 16 december 2019 was die extreem laag, hij zou het laagst in 200 jaar geweest zijn.

Honderd jaar geleden begon de antroposofische geneeskunde met een cursus die uitgegeven is als het boek “Geesteswetenschap en geneeskunde”. We hadden het honderdjarig bestaan vorig jaar groots willen vieren met open dagen en lezingen, maar om de u bekende reden kon het niet doorgaan.

Opmerkelijk is dat Rudolf Steiner op 7 april 1920 in het kader van de cursus sprak over de gevoeligheid voor mensen voor de griep. Men had vragen gesteld naar aanleiding van de Spaanse griep. Hij vertelde over een bepaalde stand van de planeten Saturnus, Jupiter en Mars in verhouding tot de Zon. Ik heb deze cursus bestudeerd met een goede vriendin en collega van me. Toen we het de eerste keer lazen dachten we: het zal wel. Toen we het de tweede keer lazen hebben we het serieuzer besproken. Hoe zouden we dat kunnen begrijpen? Steiner vertelt dat als die 3 planeten in de winter dicht bij de Zon staan, dat dan de invloed van de Zon afgezwakt wordt. Die planeten moeten dan dus in de winter-dierenriembeelden staan. Dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. In die periode zouden de mensen gevoeliger kunnen zijn voor zoiets als de griep.

Onlangs herinnerden wij ons deze woorden en zijn we die woorden opnieuw gaan bestuderen. Wat zou dat met ons te maken hebben, dat de invloed van de Zon op ons minder wordt? Hij vertelde dat het in het bijzonder invloed heeft op ons hart en longen. Hoezo kunnen planeten invloed op ons uitoefenen?
Wellicht kent u de invloed van de maan op eb en vloed? Sommige vrouwen merken een invloed van de maan op hun menstruatie cyclus.

Sommigen onder u kunnen zich misschien nog de zonsverduistering van 1999 herinneren? Dit zijn mijn ervaringen toen ik in Duitsland de totale verduistering meemaakte. Toen de Zon bijna verduisterd was, kreeg ik een vreemde druk op mijn borst. Deze trok weg zodra de verduistering voorbij was. De stemming in de natuur vóór de volledige verduistering was een geheel andere dan die erna. Erna was er bij mij een gevoel van opluchting. Ervoor van dreiging.

Wie kent niet de weldadige werking van de zon in de lente? De eerste mooie dag, de terrassen stromen vol. We laven ons er aan. De vogels merken dat de dagen langer worden, ze kondigen de lente al aan!

Ook de positieve werking van vitamine D, dat onder invloed van zonlicht in ons wordt gevormd, op het immuunsysteem is bekend.

Steiner heeft een spreuk gemaakt over de Zon in samenhang met het hart:

Zon, u stralen dragende,
De macht van uw licht over de stof
Tovert leven tevoorschijn uit der aarde
Onmetelijk rijke diepten

Hart, u drager van de ziel,
De van geest vervulde macht van uw licht
Tovert leven tevoorschijn uit ’s mensen
Onmetelijk diepe innerlijk

Richt ik mijn blik op de Zon,
Dan spreekt haar licht mij stralend
Van de geest die vol genade
In het zijn der wereld werkzaam is.

Voel ik in mijn hart,
Dan spreekt de geest zijn eigen woord
Over de mens, die hij zijn liefde geeft
Door alle tijden heen tot in de eeuwigheid.

Schouwen kan ik, opwaarts kijkend,
In het heldere rond der Zon
Het machtige hart der wereld.

Voelen kan ik, inwaarts schouwend,
In het warme slaan van het hart
De bezielde Zon der mensen.

Hoe staat het dan nu met deze planeten en de Zon?

Ik vind het frappant. Tegenwoordig kan men de zonnewerking meten. Eind 2019, op 16 december had zij de laagste activiteit sinds 200 jaar! Jupiter en Saturnus bewegen zich langzaam door de dierenriem, ze doen respectievelijk 12 en 30 jaar over een ronde. In die winter, waar het allemaal begon, hadden Jupiter en Saturnus op  27 december 2019 resp. 13 januari 2020 een samenstand met de Zon. Ook Mars stond in het voorjaar dichtbij.

In de zomer stonden deze planeten ver van de Zon om die vervolgens in de herfst weer te naderen. Misschien hebt u Jupiter en Saturnus in de herfst laag boven de horizon gezien, in het zuidwesten, vlak bij de Zon, kort na zonsondergang? 21 december hadden Jupiter en Saturnus samen een conjunctie, een samenstand, vlak bij de Zon. Net na zonsondergang was het te zien geweest als het niet zo bewolkt geweest was. Eind januari staan beide samen “in” de Zon, ze zijn beide niet te zien dus. De winterconjuncties van Saturnus en Jupiter met de Zon volgen snel op elkaar, ze zijn op 24 en 29 januari. Na januari gaan ze heel geleidelijk weer uit elkaar.

Uitgaande van deze gedachten zou na januari de epidemie mogelijk langzaam minder worden, de aantallen zieken afnemen. Ik hoop het van harte!

Het is niet zo dat deze planetenstanden een gezamenlijk onontkoombaar noodlot vormen.

Je kunt juist zelf iets doen. Hoe kun je goed voor je hart en longen zorgen? Ik merk in spreekkamer dat het veel mensen zwaar valt om deze periode goed door te komen.

Natuurlijk de bekende leefstijladviezen zoals bewegen en gezond eten en drinken. Maar goed voor je hart en longen zorgen, hoe doe je dat? Ik geef enkele suggesties.

  • Misschien kunt u uzelf en anderen in het zonnetje zetten? Wat komt er dan bij u op? Wat vindt u echt belangrijk? Komt u daaraan toe? Wat maakt u blij?
  • Hebt u voldoende rust momenten, momenten van ontspanning?
  • Hebt u in deze lastige tijd voldoende voeding voor uw ziel waar u troost aan ontleent, waar u rustig van wordt?
  • Sommige mensen raad ik een informatie-dieet aan. Je moet al dat nieuws ook maar kunnen verteren.
  • Veel mensen ondervinden de weldadige werking van de natuur. De gedachten komen tot rust en de ademhaling wordt rustiger bij het wandelen. Ik verheug me tegenwoordig als ik in de file loop op de smalle duinpaden.
  • Ook muziek maken en kunstzinnige dingen doen, kan de ademhaling rustiger maken.
  • Daarnaast is het mogelijk om preventief medicijnen te nemen. Bijvoorbeeld het middel aurum D10/ferrum sidereum D10. Dat is het middel dat het hart (aurum=goud) en de ademhaling versterkt. Het is op recept verkrijgbaar. Bijvoorbeeld elke dag 10 druppels. Maar ook te denken valt aan een vorm van kunstzinnige therapie.

Als u corona mocht krijgen dan zijn er ook mogelijkheden om het genezingsproces met antroposofische middelen te ondersteunen. Ook is over reguliere medicatie nu meer bekend. Neemt u daartoe contact op, wij helpen u graag!

Hartelijke groet
Marion van Bree, huisarts

Ps. wilt u zelf de planeten bewegingen aan de hemel volgen dan kan ik u de planetenkalender van Stichting Een Klaar Zicht , van Liesbeth Bisterbosch aanbevelen.