Nieuwsbrief

In 1920 werd de eerste cursus over antroposofische gezondheidszorg voor artsen gehouden en gingen de eerste antroposofische zorgpraktijken van start. Inmiddels is er een wereldwijde antroposofisch-medische beweging met artsenpraktijken, opleidingen, therapeutica en klinieken. Antroposana, de gezondheidsvereniging voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg, heeft hiervoor een jubileum uitgave gemaakt: “Heel de Mens” met juwelen uit 100 jaar antroposofische gezondheidszorg.

“Kinderziekten – oorzaak en behandeling; een antroposofische benadering” is een herdruk van het eerste gedeelte van het aloude en bekende “Kinderspreekuur” van Michaela Glöckler en Wolfgang Goebel. Dit boek was al langere tijd niet meer leverbaar. Kinderarts Edmond Schoorel heeft samen met jeugdarts Desiree van Klaveren het boek secuur doorgenomen en waar nodig aangepast aan de Nederlandse situatie.

Het jaarverslag 2019 van Therapeuticum Haarlem is gepubliceerd en voor eenieder inzichtelijk. Bent u geïnteresseerd in onze visie, informatie over de diverse huisartsen, therapeuten, therapieën en cijfers? U kunt hier…

Archief

Categorieën