Linda van Santen-Zondag

Wie ben ik?

Na mijn opleiding Verpleegkunde werkte ik in verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen, bij een hospice in een verzorgingshuis en in de terminale thuiszorg. Via een vriendin, die ernstig ziek was, ben ik in contact gekomen met de antroposofische gezondheidszorg. Ik vond het fascinerend om te zien hoe aanvullende antroposofische therapieën verlichtend (ondersteunend) kunnen werken bij pijn en lijden. Toen had ik de door mij gewenste verdieping van mijn beroep gevonden en daar wilde ik meer inhoud aan geven.

Na de antroposofische opleiding voor verpleegkundigen kreeg ik van de artsen van het Therapeuticum in 1998 de kans om het vak verpleegkunde vorm te geven binnen hun team.

Uitwendige therapie is een onderdeel van mijn verpleegkundige taken. Ik ben er trots op dat dit een vaste plek heeft gekregen binnen de therapieën die hier aangeboden worden.

Daarnaast begeleid ik chronisch zieke mensen met astma/COPD en diabetes, en verleen ik terminale zorg. Met veel liefde en passie wil ik als medemens, als een ‘zuster’,  de zieke mens ondersteunen.

 

De praktijkondersteuners werken onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

 

Curriculum Vitae

2003
Opleiding MGZ/AGZ Hogeschool Amsterdam

2003
POH Astma/COPD, Diabetes, praktijkvoering Hogeschool Amsterdam

1996
Voortgezette opleiding Verpleegkunde vanuit de antroposofie

1976
Opleiding Verpleegkunde Mariastichting Haarlem

Registraties

BIG registratienummer

39016595330

Linda van Santen-Zondag
Verpleegkundige Antroposofische zorg