Extra arts !

We zijn heel blij dat, met ingang van 1 december, Sarah van der Weele ons artsenteam komt versterken. Hieronder stelt zij zich aan u voor:

Mijn naam is Sarah van der Weele en vanaf twee december zal ik werkzaam zijn bij het Therapeuticum Haarlem. In februari 2019 liep ik hier mijn coschap Huisartsgeneeskunde en voelde ik mij als een vis in het water. Het was voor mij een plek met een prettige sfeer, waarbij aandacht voor de gehele mens voorop stond. Dit is iets wat ik gedurende de rest van mijn coschappen gemist heb en na mijn coschap Huisartsgeneeskunde heb proberen door te zetten waar mogelijk. Gedurende het vervolg van mijn studie realiseerde ik me meer en meer dat deze manier van werken goed bij mij past. 

In het profileringsjaar van mijn studie, na de reguliere coschappen, heb ik meer ervaring opgedaan binnen de kindergeneeskunde en de acute psychiatrie. Op beide plekken heb ik het erg naar mijn zin gehad. Ik verbaasde me over de veerkracht die kinderen hadden en haalde veel motivatie uit de vrolijkheid die zij boden op de afdeling. Extra aandacht werd getrokken door de neonatologie, waar zichtbaar was hoe te vroeg geboren kindjes steeds meer een eigen karakter ontwikkelen gedurende de opname en daarna. In de psychiatrie werd mijn aandacht getrokken door de omvangrijkheid van het brein. Echter, miste ik bij beide vakken de verscheidenheid die bij het coschap Huisartsgeneeskunde naar voren was gekomen. 

Bij het Therapeuticum zal ik als ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) aan de slag gaan. Dit betekent dat ik, onder supervisie van de huisartsen, werkzaam zal zijn. Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen!