Euritmietherapie

Wat is euritmietherapie?

Euritmietherapie is een bewegingstherapie. In de euritmische beweging laat een mens zien hoe zijn verbinding met zijn lichaam is en in welke mate hij er sturing aan kan geven. De therapie maakt gebruik van soepele en vloeiende bewegingen die op de lichaamsprocessen in kunnen werken. Daarmee onderscheidt euritmietherapie zich van oefentherapieën.

Door ziekte kan er een heel specifieke eenzijdigheid ontstaan in de beweging. De beweging laat dan zien wat de ziekte met je doet. Patiënten zeggen vaak dat ze niet goed in hun vel zitten. Met euritmietherapie werkt u aan de vitale processen van opbouw en afbraak. Met rustige en gerichte bewegingsoefeningen stimuleert u het herstel van deze levensprocessen. De therapie wordt zowel bij lichamelijke als psychische klachten ingezet.

Voor meer informatie over euritmietherapie: http://www.euritmietherapie.nl/

Hoe verloopt een behandeling?

Bij de behandeling zijn de klacht en de verwijzing van de arts het uitgangspunt. Tijdens de sessies – waarin een-op-een gewerkt wordt – kijk ik hoe u beweegt met name hoe u uzelf aanstuurt in de beweging. Jaagt u uzelf altijd op of bent u iemand die uitgesproken rustig beweegt. Tevens ontwikkelt ieder mens door zijn geaardheid een bepaald bewegingspatroon. Bij de behandeling van een klacht zijn deze twee invalshoeken om naar beweging te kijken belangrijk. Wie bijvoorbeeld alle gebaren groot en gehaast maakt, heeft meer rust en waarneming van de beweging en het lijf nodig. Wie gebaren heel klein en licht verkrampt maakt, heeft juist de loslatende en de ontspannende kant van de beweging nodig.  Toch kunnen beide mensen dezelfde lichamelijke klacht hebben, bv. slaapproblemen. Maar beide patiënten worden in de euritmietherapie anders behandeld.

U wordt bewust en actief betrokken in het proces en gestimuleerd om thuis te oefenen. De zelfwerkzaamheid wordt als positief ervaren.

Een sessie duurt 30 minuten. Het aantal behandelingen varieert per klacht van tien tot veertien. Een behandeling kan ook worden aangeboden in twee perioden van zeven behandelingen.

Voor wie is euritmietherapie?

Euritmietherapie is er voor jong en oud. Het vereist geen voorkennis of bewegingsvaardigheid.

Volwassenen

Met euritmietherapie kan de behandeling van uiteenlopende klachten worden ondersteund. Met versterkende of juist ontspannende bewegingen kunt u werken aan:

 • Hoge bloeddruk: Verbeter boven- of onderdruk.
 • Slaapproblemen: Werk aan inslaap- en doorslaapproblemen.
 • Depressie: Kom weer innerlijk in beweging.
 • Hooikoorts: Stimuleer afbraak-, uitscheidings- en ademhalingsprocessen.
 • Diabetes: Versterk de lever- en nierfuncties en de insulineregulering.
 • Burn-out: Leer oude gewoontes te doorbreken.
 • Astma: Versterk de uit- en inademing door de beweging ruimte te geven.
 • Angsten: Herstel vertrouwen in het lichaam.
 • Oncologische revalidatie: Bouw aan het immuunsysteem en de vitaliteit.
 • Parkinson: Stuur bewegingen aan van binnenuit en leer die licht en groot te maken.
 • Artrose: Houd uw gewrichten soepel met rustige bewegingen.
 • Evenwichtsstoornissen: Veroveren van het eigen centrum.

Kinderen

Kinderen maken in hun ontwikkeling een aantal fasen door. Stapsgewijs ontwikkelen zij een gezond slaapritme, leren ze eten en verteren, en worden ze zindelijk. Hetzelfde geldt voor de motoriek, de spraak en het denken. Aanvankelijk ontwikkelt het kind zich via de nabootsing. Daarna komt het cognitieve leerproces op gang.

Soms gaat deze ontwikkeling niet vanzelf. Euritmietherapie helpt het kind dan om beter bij zichzelf te komen of om juist meer naar buiten te treden. Het kind krijgt daarmee ‘een zetje in de goede richting’. Omdat kinderen uit zichzelf graag willen bewegen, is euritmietherapie voor hen heel toegankelijk. De therapie vertaalt de bewegingen naar hun eigen belevingswereld. Er wordt gewerkt met beeldende gebaren en ritmische gedichten, of bij oudere kinderen met vaardigheids- en vormoefeningen. Naast verbetering van motorische vaardigheden is ook behandeling mogelijk van leerproblemen, emotionele problemen, bedplassen, obstipatie, astma en eczeem.

Kosten en vergoeding

Kosten per sessie van 30 minuten: € 39, –

Anneke Kraakman is aangesloten bij de beroepsvereniging NVET die is aangesloten bij de NVAZ. Daardoor is vergoeding vanuit een aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Bent u verhinderd? Graag uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen, anders worden kosten in rekening gebracht.

Kennismaken

Regelmatig worden er openbare euritmielessen gegeven. Deze kunt u vrijblijvend bijwonen. De data vindt u in de agenda.

Cursus "Werken aan je weerstand"

Komend najaar worden speciale euritmiecursussen gegeven die je helpen je immuunsysteem te versterken
koper

Therapeuten

Anneke Kraakman
Euritmie­therapeut

Renata de Zwaan
Euritmietherapeut MA