Spreekuur

De spreekuren van de huisartsen zijn op afspraak. Meer informatie over de spreekuurtijden en de terugbel spreekuurtijden vindt u op de praktijkwebsite van uw eigen huisarts.