Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op!

Wat is het Therapeuticum?

Het therapeuticum Haarlem is een gezondheidscentrum waarin huisartsen en therapeuten samenwerken. De reguliere, natuurwetenschappelijke geneeskunde vormt de basis van de zorg, verruimd met de levensbeschouwelijke en spirituele gezichtspunten vanuit de antroposofie. Artsen en therapeuten hebben een reguliere vooropleiding en een aanvullende antroposofische opleiding gevolgd.

In het menu vind u de pagina ’therapeuticum’, hier vind u meer achtergrond informatie over het gezondheidscentrum.

Wat biedt het Therapeuticum naast reguliere gezondheidszorg?

Naast reguliere medicamenten wordt gebruik gemaakt van antroposofische geneesmiddelen van natuurlijke herkomst, die het genezingsproces van de patiënt kunnen bevorderen. Ook worden niet medicamenteuze therapiën toegepast als euritmie-therapie, kunstzinnige therapie en volgens antroposofische gezichtspunten ontwikkelde fysiotherapie. Daarnaast wordt de betrokkenheid van de patiënt gestimuleerd bij een gezonde levenswijze en voeding om ziekte te voorkomen. Met nadruk moet worden gesteld dat antroposofische geneeskunde niet een geneeskunde voor antroposofen alleen is. Er blijkt in Nederland een steeds groter wordende groep mensen te zijn, die kiest voor de geindividualiseerde vorm van medische behandeling, zoals die door de antroposofische artsen en therapeuten wordt gegeven. In Nederland zijn zo’n 80 antroposofische huisartsen werkzaam, verspreid over het gehele land. Zij werken veelal vanuit antroposofische gezondheidscentra (therapeutica), waar behalve huisartsenzorg ook therapie gegeven kan worden. In sommige therapeutica kan ook de antroposofisch georienteerde specialist worden geraadpleegd. Ook zijn er instellingen voor antroposofische verpleeghuis-, bejaarden- en geestelijk gehandicaptenzorg ( heilpedagogie ). Tenslotte zijn een antroposofisch psychiatrisch ziekenhuis, een instituut voor drugsverslaafden en verschillende therapeutische leef/werkgemeenschappen in ons land gevestigd.

Is er een patiëntenvereniging?

Jazeker! De patiëntenvereniging die aangesloten is bij gezondheidscentrum therapeuticum Haarlem heet de Keerkring.

De Keerkring is een centraal punt van informatie over antroposofische zorg en gezondheid in de regio. Ook organiseert zij lezingen, cursussen en thema-avonden met als belangrijkste doel gezond(er) te worden én te blijven. Er is ruimte voor initiatieven van en voor de leden. De Keerkring beheert het Solidariteitsfonds, om antroposofische behandeling ook voor minder draagkrachtige patienten bereikbaar te maken.

Voor meer informatie over de Keerking kunt u kijken op keerkring.antroposana.nl.

Solidariteitsfonds

Patiëntenvereniging de Keerkring beheert het Solidariteitsfonds, om antroposofische behandeling ook voor minder draagkrachtige patiënten bereikbaar te maken. Als u bent ingeschreven bij de Keerkring kunt u via uw arts of therapeut aanspraak maken op het fonds.

Worden er cursussen en workshops aangeboden?

In het gezondheidscentrum kunt u verschillende cursussen en workshops volgen. Op de pagina Multidisciplinair aanbod kunt u een overzicht vinden van alle aangeboden cursussen, workshops en zorgprogramma’s  in het gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem.

Heeft Therapeuticum Haarlem een Privacyregelement?

Hoe het gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem omgaat met uw persoonlijke gegevens staat beschreven in de Privacyverklaring. De link naar deze verklaring vindt u ook steeds onderaan de pagina’s op de website.

Bij wie kan ik terecht als ik een klacht heb?

Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem heeft een klachtenregeling. Op de pagina klachtenregelement kunt u meer informatie vinden over deze regeling.

Kan ik bij het Van Dam Huis parkeren?

Op het terrein zijn slechts 4 parkeerplaatsen voor mensen die een invalidenparkeerkaart hebben of zeer slecht ter been zijn. Wij vragen u zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Komt u toch met de auto, dan is er een parkeergarage op loopafstand, en betaald parkeren aan de openbare weg. U kunt wel het terrein oprijden om iemand af te zetten en dan omdraaien om de auto elders te parkeren. De parkeerplaats van huize Zocher zijn privé. U kunt daar niet parkeren!

Is Het Van Dam Huis makkelijk bereikbaar voor mindervaliden?

Het Van Dam Huis en gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem zijn makkelijk te bereiken voor mindervaliden. Op het terrein zijn slechts 4 parkeerplaatsen voor mensen die een invalidenparkeerkaart hebben of zeer slecht ter been zijn.

De deuropeningen in het gehele pand zijn breed genoeg voor rolstoelen en scootmobielen. Ook is er lift die elke verdieping bereikbaar maakt. Het liefst wel de scootmobiel beneden laten. U kunt gebruik maken van de rolstoel onder de trap.

Op de begane grond is een mindervalide toilet.

Hoe kan ik mij inschrijven bij een huisarts?

Om u in te schrijven als patient, vult u het inschrijfformulier in. Deze is te vinden op de huisartsenpagina.

De assistent van de huisarts neemt dan contact met u op.

Hebben jullie ook Online diensten?

U kunt online afspraken maken met uw huisarts, herhaalrecepten aanvragen, beveiligd een niet spoedeisende vraag stellen en evt. ondersteunende foto’s versturen aan uw huisarts (E-consult) of uw medisch dossier inzien.

U dient zich hiervoor eenmalig te registreren waarna u gebruik kunt maken van deze diensten,

Kan ik de praktijk ook een e-mail sturen?

Voor algemene vragen aan de huisartsenpraktijk kunt u een contactformulier invullen.

Voor medisch inhoudelijke vragen, herhaalrecepten of lab-uitslagen kunt u gebruik maken van het beveiligde e-consult.

Hoe kan ik toestemming regelen voor Volgjezorg?

Volgjezorg, ook bekend als “Ik Geef Toestemming” is een dienst waarbij de dienstdoende huisarts op de dokterspost uw medisch dossier kan inzien. Zo ontstaat er sneller een duidelijk beeld van uw voorgeschiedenis, medicijn gebruik, allergieën en andere zaken waardoor u in het weekend of avond mogelijk sneller en beter kan worden geholpen.

Als u dit wilt, dan kunt u dat als patiënt van dokter Peters  hier regelen. Wilt u dit juist niet, dan kunt u dat via de zelfde link, in de regel hierboven, regelen.

Voor de andere huisartsenpraktijken klikt u hier

Welke therapieën worden in Therapeuticum Haarlem aangeboden?

Een overzicht van de therapieën vindt u op de pagina therapieën.

Hoe kom ik in contact met een therapeut?

Kies de therapie die u zoekt in het overzicht van alle therapieën. Naast informatie over de therapie, vindt u daar ook de contactgegevens.

Ook kunt u rechtstreeks een therapeut zoeken op de medewerkerspagina van gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem.

Wat houdt antroposofie in?

Antroposofie is een moderne maatschappelijke stroming, geïnspireerd op het werk van Rudolf Steiner. Een oefenweg die het geestelijke in ieder mens wil verbinden met het geestelijke in de wereld. De antroposofie komt tegemoet aan concrete vragen die het leven ons kan stellen en probeert die te beantwoorden door een innerlijke, meditatief-kunstzinnige verdieping.

De maatschappelijke impact van antroposofie is op veel gebieden herkenbaar. Tot de bekendste behoren het vrijeschoolonderwijs, de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofische gezondheidszorg.

Voor meer informatie over antroposofie kunt u terecht in ons informatiecentrum of op www.antroposofie.nl

Wat houdt antroposofische geneeskunst in?

De antroposofische geneeskunde ziet als kenmerk van ieder mens dat deze voortdurend in ontwikkeling is. Deze zienswijze heeft consequenties. Ziekte wordt gezien als een uiting van ‘uit evenwicht geraakt te zijn’, en wekt bij de mens zelfgenezende krachten op. Hierdoor kan het evenwicht herstellen en kun je je weer gezond gaan voelen. Ziekte daagt je uit om niet alleen ‘de oude’ te worden, maar echt ‘beter’ te worden. Ziekte heeft in die zin dan ook een zinvolle rol in de ontwikkeling van de mens. De artsen en therapeuten van het Therapeuticum ondersteunen dit proces. In overleg met de patient wordt waar mogelijk antroposofische behandeling als aanvulling op de reguliere zorg ingezet. Er is ook veel aandacht voor wat je zelf kunt doen voor je gezondheid. De patientenvereniging speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast biedt het therapeuticum cursussen en workshops aan ter bevordering van een gezonde leefwijze.

Wat is het Van Dam Huis?

Het Van Dam Huis is een centrum in Haarlem waar verschillende organisaties met een antroposofische achtergrond samenwerken. Gezondheidszorg en maatschappelijke ontwikkeling ontmoeten elkaar hier. Het centrum is vernoemd naar Joop en Ellen van Dam, grondleggers van Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem. Joop was bestuurslid van de Antroposofische vereniging en heeft velen geïnspireerd door zijn persoonlijke betrokkenheid, zijn verrassende manier van waarnemen en de heldere wijze waarop hij zijn bevindingen verwoordt. In het Van Dam Huis zetten we zijn werk voort.

Het Van Dam Huis is een bijzonder maar vooral duurzaam en energiezuinig gebouw. Het biedt onderdak aan vier organisaties.

Wie heeft het Van Dam Huis ontworpen?

Het Van Dam Huis is ontworpen door Yaike Dunselman van 9 graden architectuur. Het gebouw ligt midden in het groene bolwerk van Haarlem, tussen Huize Zocher, een 19e eeuwse villa met zorgappartementen en een moderne woonvilla. De kracht van het gebouw zit hem in zijn afstemming met de omliggende panden maar ook het organische vestigingslandschap. Door gebruik te maken van onder andere zonne-energie en een warmtepomp is het gebouw bijzonder duurzaam! In het uiterlijk van Het Van Dam Huis zijn verschillende elementen uit Huize Zocher en de nieuwe villa terug te zien in vorm en materiaal gebruik. Het gebouw past hierdoor goed in de omgeving maar laat ook een eigentijdse nieuwe antroposofische uitstraling zien.

Het Van Dam Huis, klimaatneutraal?

Het Van Dam huis heeft een groenverklaring. Dit betekent dat het een bijzonder duurzaam gebouw is. Zo maken we onder andere gebruik van zonne-energie en een warmtepomp voor onze energiehuishouding. Het is naar de hoogste maatstaven geïsoleerd en maakt gebruik van een inventief ventilatiesysteem. We zijn blij dat het is gelukt en vooral trots dat we een duurzame plek hebben kunnen creëren voor de toekomst in Haarlem.