Welkom bij Huisartsen


Wanneer u naar de praktijk belt:
We horen regelmatig van patiënten en we horen dit ook van onze assistentes terug, dat de wachttijden aan de telefoon weer behoorlijk aan het oplopen zijn. Met name op de maandagen is het extreem druk aan de telefoon. Op andere dagen, zo is gebleken, is de wachttijd aanzienlijk korter. Om alle telefoontjes zo goed mogelijk te beantwoorden en de wachttijden te verkorten doen wij dan ook het verzoek om op maandagen zo min mogelijk te bellen. Wanneer het maken van een afspraak of het verzoek voor een herhaalrecept kan wachten tot later in de week dan zou u ons hier ontzettend mee helpen.
Namens alle artsen en assistentes.

In het  Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem, werken huisartsen nauw samen met therapeuten, doktersassistentes en praktijkondersteuners.  De 4 huisartsen die elk hun eigen praktijk hebben, staan met elkaar voor professionele, kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg. Hierbij zijn de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap belangrijk. Wij onderscheiden ons met een antroposofische visie op mens en gezondheid, als aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Wij werken samen aan gezondheid, vanuit inzicht in de gehele mens. Samen met andere –antroposofische– professionals vormen we een therapeutische gemeenschap.

Verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid (zelfzorg) is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij ondersteunen en stimuleren onze patiënten in het nemen van deze verantwoordelijkheid.

Een leidend principe voor ons medisch handelen is een eigentijdse – antroposofische –  visie op ziekte en gezondheid. Daarin vormen lichaam, ziel en geest een samenhangend, betekenisvol geheel. Vanuit deze visie dragen wij bij aan een brede en kwalitatieve goede zorg.

Het Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem staat midden in de samenleving.

Wij gaan voor een duurzame relatie met de patiënt. Het persoonlijke contact en de vertrouwensband tussen patiënt en arts is voor ons van grote betekenis. Een ontspannen, prettige en rustige omgeving zien wij als een belangrijke voorwaarde voor het bieden van kwalitatief goede zorg.

We zijn een lerende organisatie. Belangrijk voor ons is de voortdurende scholing en ontwikkeling van onszelf en onze medewerkers.

Iscador
tuin

Nuttige links

Medewerkers

Christof Zwart
Huisarts

José Peters
Huisarts

Marion van Bree
Huisarts

Mattijs Christiaanse
Huisarts

Anne Wijsbek
Huisarts

Annerose Kunenborg
Huisarts

Inez Laceulle
Huisarts

Nienke Huizenga
Praktijkmanager

Akke Prins
Verpleegkundige antroposofische zorg

Jeannette Witte
Verpleegkundige / Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Linda Vink
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Natasja Vromans
Doktersassistente

Sandra Smit
Doktersassistent

Twan Nijenhuis
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Ülker Doğan
Praktijkondersteuner Diabeteszorg

Anja Stam
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Annette Kieft
Doktersassistente

Caira Dol
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Gerlinde Bronda
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Lonneke Poels
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)