Psychotherapie

Wat is Psychotherapie?

De psychologen binnen de basis generalistische zorg (B-GGZ) bieden kortdurende hulp bij psychische problematiek, zoals angst, somberheid en trauma. Deze kan samenhangen met een onverwerkt verleden, maar ook met sociale, relationele, spirituele en lichamelijke factoren. De hulp richt zich op het verkrijgen van inzicht en acceptatie en/of op verandering. We werken met verschillende methodieken, zowel regulier (evidence based) als vanuit antroposofisch mensbeeld. De keuze van de methodiek is afhankelijk van de problematiek en uw voorkeur.

Voor wie?

De huisarts is vaak degene die een eerste beoordeling maakt van uw klachten. Als uw huisarts vermoedt dat uw klacht gerelateerd is aan een officiële diagnose (DSM V),  zoals bijvoorbeeld depressie, kunt u doorverwezen worden naar de psycholoog. Uw arts beschrijft de aard en de ernst van de klacht, waarna een behandeltraject wordt ingezet.

Behandeling van uiteenlopende psychische klachten is mogelijk. Bijvoorbeeld angst en paniek, somberheid, slaapproblemen, onverwerkte rouw, trauma’s, lichamelijke klachten waar geen (volledige) medische oorzaak voor gevonden wordt, terugkerende problemen in de interactie met anderen, zelfbeeldproblematiek, en problemen in de impulsbeheersing.

Hoe verloopt een behandeling?

Tijdens de intake wordt uw probleem in kaart gebracht. Vervolgens stellen we het behandeldoel vast en kiezen we de behandelvorm die daar het beste bij aansluit. Soms zijn hiervoor twee of meer gesprekken nodig.

We kijken in iedere fase van de behandeling welke doelen wenselijk en haalbaar zijn. In korte trajecten werken we aan een bepaalde klacht of een beperkt aantal doelen. In langer-durende behandelingen staan meestal complexere klachten en bepaalde terugkerende patronen in uw klachten en gedrag centraal.

Aan het begin van een behandeltraject wordt een test afgenomen, die aan het einde wordt herhaald. Zo worden de resultaten van de behandeling zichtbaar.

Kosten en Vergoeding

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wordt onderscheid gemaakt tussen de Basis Generalistische GGZ (B-GGZ, kortdurende zorg) en de Specialistische GGZ (S-GGZ, langdurige zorg). Voor de vergoeding van behandelingen gelden de volgende regels:

Behandelingen die onder de B-GGZ vallen

Lichte tot matige psychische problematiek: Hiervoor zijn met de zorgverzekeraars contracten afgesloten. De kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Vanuit het basispakket is de vergoeding volledig, wel is het eigen risico van toepassing. U moet een verwijsbrief hebben van een huisarts, psychiater of bedrijfsarts.

Kinderen beneden de 18 jaar vallen onder de Wet Jeugdzorg. De kosten van behandelingen worden vergoed door de gemeente.

 

2023/2024 Zorgprestatiemodel

In 2023/2024 geldt het Zorgprestatiemodel Patientfolder-zorgprestatiemodel. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), en zijn afhankelijk van de duur van het consult, en het type (diagnostiek of behandeling). In het tarief zijn zowel de directe gesprekstijd als de indirecte tijd voor verslaglegging, inlezen, overleg en dergelijke verrekend.

Behandelingen die NIET onder de B-GGZ vallen

De behandeling van psychische klachten die niet onder de BGGGZ vallen, worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering.  Het gaat om onder meer:

  • problemen bij de opvoeding
  • ouderbegeleiding van kinderen met psychische problemen
  • relatie- en echtscheidingsproblemen
  • problemen samenhangend met de werksituatie
  • aanpassingsproblemen zoals na een overlijden van een naaste, een ernstige ziekte, of een burn-out.

Voor de behandeling van deze problemen kunt u bij sommige verzekeringsmaatschappijen een aanvullende verzekeringen afsluiten. U kunt voor deze problematiek ook doorverwezen worden naar de Praktijkondersteuners (POH-GGZ).

U kunt uw behandeling ook zelf betalen. De tarieven verschillen per psycholoog, maar er is een wettelijk bepaald maximum.

Bent u verhinderd? Graag uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen, anders wordt het no-show tarief in rekening gebracht (€ 45).

Kwaliteitstatuut

De kwaliteitsstatuten van de psychologen zijn te downloaden op de profielpagina van de betreffende therapeut.

lavendel
kunst

Therapeuten

Carola van Dijk
GZ-Psycholoog

Ronald Kooy
GZ-Psycholoog

Sanne Janus
GZ-Psycholoog