Chronische zorg

Er komen steeds meer aandoeningen die weliswaar niet echt te genezen zijn, maar waar met goede zorg wel goed mee te leven valt.

Van een aantal van die aandoeningen is bekend dat ze minder ziektelast geven als ze programmatisch (protocollair) behandeld worden.  Die protocollaire zorg bieden we ook in het Therapeuticum aan.  Binnen die zorg besteden we veel ruimte voor de eigen regie van de patiënt. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk in samenspraak bepalen welke doelen u stelt voor uw behandeling en hoe wij u daarin kunnen ondersteunen. Ook hebben we veel aandacht voor de psychosociale kant van de aandoening. De zorg wordt voor het grootste deel verzorgt door de praktijkverpleegkundigen, die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Uiteraard blijft uw huisarts eindverantwoordelijke voor de zorg, er is dan ook structureel overleg tussen de verpleegkundige en uw huisarts. Daarnaast zijn diverse therapeuten betrokken bij delen van deze zorg.

Er zijn zorgprotocollen voor:

  • Diabetes
  • COPD
  • CVRM (hart- en vaatziekten, of een verhoogd risico daarop)
  • Astma

Mensen die op grond van psychiatrische problemen of tijdens het ouder worden kwetsbaar zijn, kunnen rekenen op extra ondersteuning vanuit de praktijk.

Deze zorg wordt onder andere verleend door onze praktijkverpleegkundige-GGZ, onze verpleegkundige ouderenzorg maar uiteraard ook door de verschillende andere zorgverleners van ons centrum. Ook zijn er cursussen om hierin ondersteuning te bieden.

Voor alle vormen van zorg geldt dat zingeving en aandacht voor spiritualiteit een belangrijke plek inneemt.