Corona / COVID-19 en gezondheid

Pagina bijgewerkt: 14 januari 2021

Kinderen

Informatie

Bent u bezorgd over het coronavirus? U vindt recente informatie bij het RIVM. Heeft u klachten? Thuisarts.nl heeft een handige vragentest. Wij hebben een speciale informatielijn: belt u met uw huisartsenpraktijk en toets 5.

Belt u in ieder geval:
• Bij koorts én benauwdheid
• Bij niet opknappen na een week
• Bij zieker worden, zoals meer benauwdheid ook al wordt de koorts minder

Testen
Vanaf 1 juni kunt u zich rechtstreeks laten testen bij de GGD.

Vaccineren
Over vaccineren hebben we een eerste bericht geschreven. Een grote groep artsen verenigd in het artsencollectief proberen op basis van bekend wetenschappelijk onderzoek een genuanceerd beeld te scheppen en pleit voor meer nuance en discussie. Indien u meer wil lezen kunnen we u hun website — artsencollectief.nl — aanbevelen.

Afspraken
Als u een afspraak heeft op onze praktijk kunt u zonder tegenbericht gewoon komen, tenzij u klachten heeft van verkoudheid of koorts. Belt u dan eerst met de praktijk. Er zijn aparte spreekuren voor mensen met klachten. Dit is op een speciaal daarvoor ingerichte kamer met eigen ingang. De dokter heeft dan beschermende kleding aan.

Mocht u besluiten niet op een afspraak te komen, zegt u de afspraak dan af? Voor de huisartsen kunt u ook gebruik maken van een E-consult.

Antroposofie en corona/COVID-19
In ons nieuwsbericht kunt u een antroposofische kijk op het coronavirus vinden. Ook huisarts Christof Zwart heeft zijn perspectief opgeschreven. Voor goede tips om gezond te blijven verwijzen we graag naar dit artikel over salutogenese van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen.

Maatregelen

De overheid heeft een aantal maatregelen afgekondigd. De maatregelen zullen steeds worden bijgesteld. De laatste informatie vindt u op de pagina van de overheid. Om verspreiding van het virus te voorkomen kunt u de basismaatregelen afgebeeld op het plaatje in acht houden. Klik er op om te vergroten.

Kijk naar de pers conferentie waarin de laatste maatregelen worden gepresenteerd.

The Dutch press conference presenting the recent measurements is also available in various languages, provided by Global Talk: Dutch (original) | EnglishArabisch-Syrisch/العربية | Berbers |Farsi/فارسی | Marokkaans-Arabisch/بالدارجة المغربية | Pools/polskim | Tigrinya/ኔዘርላንድ >ትግርኛ | Turks/Türkçe

maatregelen overheid Coronavirus

Testen via de GGD

Vanaf 1 juni kan iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat om de volgende (milde) klachten:

  • hoesten;
  • neusverkoudheid;
  • koorts;
  • verlies van reuk of smaak

Om een testafspraak te maken is een landelijk gratis telefoonnummer beschikbaar: 0800-1202. Het is zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt. In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar, verdeeld over de 25 GGD-regio’s. GGD Kennemerland beschikt op het moment over 1 vaste testlocatie. Ook zijn er testteams die -indien nodig- aan huis komen.

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

De geteste persoon wordt binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Bij een negatieve testuitslag gebeurt dat door het landelijke callcenter, bij een positieve testuitslag door de GGD.

Worden uw klachten erger? Bel dan met uw huisartsenpraktijk. Zie ook de algemene informatie bovenaan deze pagina.

Testlocatie regio Kennemerland
parkeerterrein Kennemer Sportcenter,
IJsbaanlaan 4A, Haarlem
0800-1202
Houdt uw BSN nummer bij de hand

Revalidatie na infectie

Als u besmet bent geweest met het coronavirus (COVID-19) of zelfs opgenomen bent geweest in het ziekenhuis, dan kunt u behoorlijk verzwakt zijn. Bij een ernstige infectie met COVID-19 kunnen er problemen ervaren worden zoals:

  • verminderde eetlust, maag-darmklachten, verlies van smaak en reuk, slikproblemen en vermoeidheidsklachten.
  • Onbedoeld gewichtsverlies en ondervoeding, met een groot verlies van spiermassa en spierkracht.
  • Daarnaast komen ook vaak psychische klachten voor en kan er sprake zijn van angst, depressie of bijvoorbeeld stemmingsstoornissen.

Na ontslag uit het ziekenhuis, of wanneer de acute ziekte voorbij is, wacht vaak een lange herstelperiode thuis. Bij dit herstel kunnen de artsen en therapeuten in het Van Dam Huis u begeleiden en ondersteunen. Er zijn extra mogelijkheden voor vergoeding van herstelzorg met een verwijzing van de huisarts.

Artsen

Allereerst is het van belang dat vastgesteld wordt dat er geen restverschijnselen zijn. Daarnaast kan met – antroposofische – medicatie het herstel verder ondersteund worden. Tot slot kunnen we in samenspraak kijken welke therapie(ën) het best kunnen ondersteunen bij het herstel. Maak een afspraak met uw huisarts.

Diëtist

De diëtist kan u helpen bij het bereiken en behouden van een goede voedingstoestand die nodig is voor optimaal herstel. De diëtist geeft advies op maat, rekening houdende met uw klachten zoals maag-darm stoornissen, verminderde eetlust, vermoeidheid, verlies van smaak en reuk, verlies van spiermassa en gewichtsverlies.

Tijdens de herstelfase is de behoefte aan energie- en eiwitrijke voeding maar ook aan bepaalde vitamines en mineralen verhoogd. Van de diëtist krijgt u advies op welke manier u de samenstelling van de voeding kunt verbeteren zodat u snel weer aansterkt, een gezond gewicht bereikt, fit wordt en uw spierkracht terugkrijgt.

Met een verwijzing van uw huisarts is er een zeer ruime vergoeding uit de basisverzekering voor deze herstelzorg.

Fysiotherapeut

De taak van de fysiotherapeut bij het herstel van COVID-19 is erop gericht iemand te helpen bij het weer oppakken van zijn of haar dagelijkse bezigheden. Van zelfverzorging tot sportactiviteiten. In de eerste 6 weken na herstel zal de nadruk vooral liggen op hulp bij het afstemmen van dagelijkse activiteiten, denk hierbij aan zelfzorg, huishouden en boodschappen doen, op wat u fysiek aan kunt. Doorgaans kunnen na die eerste 6 weken sportactiviteiten weer worden opgebouwd en zal worden gewerkt aan spieropbouw en herstel. De fysiotherapeut kan u erbij helpen dit op een goede en duurzame manier te doen.

Het doormaken van een COVID-19 infectie kan zowel op fysiek-, emotioneel-, cognitief- als sociaal niveau een effect hebben. De antroposofische fysiotherapeut kijkt altijd naar het totaalplaatje en kan naast de bovengenoemde begeleiding, ondersteuning bieden bij uw herstelproces middels typisch antroposofische behandelmethoden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ritmische massage en de badtherapie.

Dit alles gebeurt uiteraard in goed overleg met de huisarts en andere therapeuten. Wanneer het nodig blijkt zal uw fysiotherapeut een in longziekten gespecialiseerde fysiotherapeut raadplegen of u doorsturen. Ook de fysiotherapeutische behandeling wordt volledig vergoed met een verwijzing van de huisarts.

Euritmie

In de euritmietherapie zijn er bewegingsoefeningen die de immuniteit kunnen versterken. Deze oefeningen kunnen staand of zittend uitgevoerd worden.

Kunstzinnige therapie

De kunstzinnig therapeut kan u begeleiden bij het verwerken van deze ingrijpende of misschien zelfs traumatische ervaring en bij het vergroten en versterken van uw vitaliteit. Tijdens het kunstzinnig werken kunt u o.a. ontspanning en concentratie ervaren die bijdragen aan het verbeteren van uw draagkracht.

Psychotherapie

Na het doormaken van de COVID-19 infectie thuis of in het ziekenhuis, kunnen verschillende klachten ontstaan zoals angst en biografische onzekerheid, geheugen en concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen en bijvoorbeeld depressie. De psychologen kunnen u helpen en begeleiden bij deze problematiek.

Samen brengen wij uw hulpvragen in kaart en gaan met u aan de slag om uw conditie en algehele gezondheid te verbeteren.

Handen groeiende plant vierkant
black-elderberry
echinacea
Sage

Aan de ouders en kinderen uit onze praktijken

Binnenkort krijgen jullie, of misschien heb je hem zelfs al, een uitnodiging om je te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Volgens de gezondheidsraad is het zinvol om kinderen tussen de 12 en 17 jaar te vaccineren. omdat het – mogelijk – bijdraagt aan het indammen van het virus. Ook zijn er enkele kinderen bij wie een zeldzame complicatie van de infectie met het coronavirus is opgetreden, zodat vaccineren ook een persoonlijk nut kan hebben. Alles afwegende vindt de gezondheidsraad de voordelen van vaccineren, opwegen tegen de nadelen.

De reden dat wij jullie deze brief sturen is om jullie te laten weten dat er in de medische wereld lang niet door iedereen eenzelfde afweging wordt gemaakt. Voornaamste bezwaar dat daar klinkt, is dat we echt nog niet genoeg weten over de veiligheid van het vaccin bij kinderen. Misschien goed om nog even in de herinnering te halen, dat de vaccins die nu gebruikt worden, een voorlopige toelating hebben op grond van het spoedeisende belang, maar pas in 2023 definitief goedgekeurd zullen worden.

Dat het lang duurt voordat zeldzame bijwerkingen bekend worden, weten we nog van het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Pas 9 maanden na introductie van het vaccin werd duidelijk, dat bij sommige kinderen slaapziekte (narcolepsie) optrad. Zolang zijn we nu nog niet eens aan het vaccineren, het eerste vaccin ging op 8 december 2020 in de arm van de toen 90 jarige Margaret Keenan. Inmiddels weten we wel uit de Verenigde Staten dat, met name onder jongens, er een zeldzame bijwerking kan optreden, namelijk een ontsteking van het hartzakje of zelfs de hartspier zelf en juist onder jongeren.

Tegenover deze onzekerheden omtrent de bijwerkingen staat het feit dat wel bekend is dat het risico op een ernstig beloop van corona bij kinderen zo goed als nul is.

Er is al langer een groep artsen zeer bezorgd over de onderbouwing van alle maatregelen rondom het coronavirus. Deze artsen, verenigd in het artsencollectief, proberen op basis van bekend wetenschappelijk onderzoek een genuanceerd beeld te scheppen en pleit voor meer nuance en discussie. Indien u meer wil lezen kunnen we u hun website — www.artsencollectief.nl — aanbevelen.

Het zal wijsheid vragen om een goede beslissing te nemen omtrent het wel of niet vaccineren van uw zoon of dochter. De informatie die u op dit moment krijgt, vinden we echt te eenzijdig. Dat is de reden van onze brief aan jullie.

Met hartelijke groet,
Mattijs Christiaanse, José Peters, Marion van Bree en Christof Zwart

kid-6106557_1920_doorklik