Welkom bij Bureau Ouder- & Kindzorg


Als u een afspraak heeft op onze praktijk kunt u zonder tegenbericht gewoon komen, mits u geen klachten heeft van verkoudheid of koorts. Lees meer over corona/COVID-19 en gezondheid.

Op het antroposofisch consultatiebureau (ACB) bieden wij, jeugdarts en verpleegkundige, begeleiding op maat bij de ontwikkeling van uw kind van 0-4 jaar. Ons consultatiebureau levert zorg als volwaardig alternatief voor het reguliere consultatiebureau. Het verschil wordt gevormd door de antroposofische achtergrond van zowel de arts als de verpleegkundige. Dit houdt in dat wij bij ieder kind zorgvuldig kijken naar de eigen-aardigheden in aanleg en aansluiten bij vragen die het kind en de ouders hebben.

Er is nauwe samenwerking mogelijk met andere disciplines binnen het antroposofisch gezondheidscentrum en daar buiten.

Notabene: gehoorscreening en hielprik verzorgt een medewerker van het reguliere consultatiebureau.

Inhoud consulten

Bij een bezoek aan ons antroposofisch consultatiebureau spreekt u zowel de arts als de verpleegkundige of, in overleg, een van ons. We geven begeleiding, voorlichting en advies over voeding, opvoeding, verzorging en ontwikkelingsfasen. Tevens verzorgen we de vaccinaties, en houden we thema-avonden, bijvoorbeeld  over wat je kunt doen wanneer je kind ziek is, ter ondersteuning bij de opvoeding, en andere onderwerpen.

Contactmomenten

Het aantal bezoeken aan het bureau wordt individueel afgestemd. Gemiddeld zal het gaan om:

  • 5-7 in het eerste levensjaar
  • 2-3 in het tweede levensjaar
  • 1-2 in het derde en vierde levensjaar

Voor verdere achtergrondinformatie verwijzen wij naar de website www.kinderspreekuur.nl

Spreekuurtijden, volgens afspraak

Maandag 
9.00-12.00 uur (alleen de arts)

Dinsdag
9.00-14.00 uur (arts en verpleegkundige)

Woensdag 
9.00-15.00 uur (arts en verpleegkundige)

Donderdag
9.00 -13.00 uur (arts en verpleegkundige)

Kinderspreekuur

De jeugdarts heeft een zelfstandig spreekuur waar ouders terecht kunnen voor aanvullende vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind tussen 0 en 12 jaar, te bezoeken naast het reguliere en/of antroposofische bureau. Zie de website van het kinderspreekuur.

Tarieven

Voor tarieven verwijzen wij naar het overzicht dat bij aanmelding en op aanvraag bij ons verkrijgbaar is.

U ontvangt van ons rekeningen voor de consulten. Deze kunt u indienen bij uw verzekering, afhankelijk van de betreffende polisvoorwaarden.

We voldoen beiden aan de registratie-eisen (BIG en NAVZ) waardoor onze rekeningen in principe voor vergoeding in aanmerking komen.

Mamacafé

Iedere eerste vrijdag van de maand van 10.30-12:00 uur wordt het Mamacafé georganiseerd. Dan is er gelegenheid tot ontmoeting van ouders van zuigelingen of kleine kinderen, die geïnteresseerd zijn in antroposofie. In de agenda staat steeds de eerstvolgende bijeenkomst vermeld.

Thema-avonden

Voor het najaar 2020 worden de volgende thema-avonden verzorgd, rekening houdend met Coronaverloop en –maatregelen:

dinsdag 6 oktober 20.00-22.00 uur: Wat doe je als je kind ziek is?
Rineke Boerwinkel, arts, Akke Prins, verpleegkundige
Na de inleiding over ziektebeelden, omgaan met koorts e.d. krijg je een praktische demonstratie van een aantal wikkels, kompressen, waardoor je handvatten krijgt wat je kunt doen als je kind bijv. krampje, koorts of oorpijn heeft. Met handig overzicht van middeltjes voor in de huisapotheek.

woensdag 28 oktober 20.00-22.00 uur: Kinderen dagen ons uit
Rineke Boerwinkel, jeugdarts
We kijken naar de ontwikkelingsfasen van het kind en daaruit komt als vanzelf de het verschil tussen kinderen en volwassenen naar voren.Dit geeft ons handvatten bij de opvoeding van onze kinderen waarbij liefdevolle maar duidelijke grenzen ter sprake komen. Ook zal speciaal de morele ontwikkeling aan bod komen in het omgaan met slaan, bijten, liegen en stelen. Met veel ruimte voor gesprek en uitwisseling, waarbij de humor niet ontbreekt.
Geschikt voor ouders met kinderen ouder dan 1 jaar.

woensdag 4 november 20.00-22.00 uur: Over het meebeleven van seizoenen en jaarfeesten
creatieve invulling met Irena Beemsterboer, kunstenaar
Irena zal iets vertellen over de wereld van het kleine kind en welke kwaliteiten daarin voedend zijn, ook met het oog op de verschillende seizoenen. Deze avond wordt ook creatief gewerkt. Na afloop gaat iedereen naar huis met een zelf gemaakt seizoenspopje. Extra bijdrage voor materialen: 2,50 euro.

Bijdrage per avond: 10 euro per persoon, 12,50 voor jaarfeestenavond.
Aantal deelnemers: 5-15 personen. Bij overschrijding van het aantal kunt u op een wachtlijst geplaatst worden en/of zoeken we naar een extra avond.
Aanmelden bij voorkeur via e-mail

Nuttige links

Aanmelden &
Afspraak maken

023-5517848 E-mail

Medewerkers

Rineke Boerwinkel
Jeugdarts, Antroposofisch arts

Akke Prins
Verpleegkundige Antroposofische zorg