Welkom bij Bureau Ouder- & Kindzorg


Als u een afspraak heeft op onze praktijk kunt u zonder tegenbericht gewoon komen, mits u geen klachten heeft van verkoudheid of koorts. Lees meer over corona/COVID-19 en gezondheid.

Op het antroposofisch consultatiebureau (ACB) bieden wij, jeugdarts en verpleegkundige, begeleiding op maat bij de ontwikkeling van uw kind van 0-4 jaar. Ons consultatiebureau levert zorg als volwaardig alternatief voor het reguliere consultatiebureau. Het verschil wordt gevormd door de antroposofische achtergrond van zowel de arts als de verpleegkundige. Dit houdt in dat wij bij ieder kind zorgvuldig kijken naar de eigen-aardigheden in aanleg en aansluiten bij vragen die het kind en de ouders hebben.

Er is nauwe samenwerking mogelijk met andere disciplines binnen het antroposofisch gezondheidscentrum en daar buiten.

Notabene: gehoorscreening en hielprik verzorgt een medewerker van het reguliere consultatiebureau.

Inhoud consulten

Bij een bezoek aan ons antroposofisch consultatiebureau spreekt u zowel de arts als de verpleegkundige of, in overleg, een van ons. We geven begeleiding, voorlichting en advies over voeding, opvoeding, verzorging en ontwikkelingsfasen. Tevens verzorgen we de vaccinaties, en houden we thema-avonden, bijvoorbeeld  over wat je kunt doen wanneer je kind ziek is, ter ondersteuning bij de opvoeding, en andere onderwerpen.

Contactmomenten

Het aantal bezoeken aan het bureau wordt individueel afgestemd. Gemiddeld zal het gaan om:

  • 5-7 in het eerste levensjaar
  • 2-3 in het tweede levensjaar
  • 1-2 in het derde en vierde levensjaar

Voor verdere achtergrondinformatie verwijzen wij naar de website www.kinderspreekuur.nl

Spreekuurtijden, volgens afspraak

Maandag 
9.00-12.00 uur (alleen de arts)

Dinsdag
9.00-14.00 uur (arts en verpleegkundige)

Woensdag 
9.00-15.00 uur (arts en verpleegkundige)

Donderdag
9.00 -13.00 uur (arts en verpleegkundige)

Kinderspreekuur

De jeugdarts heeft een zelfstandig spreekuur waar ouders terecht kunnen voor aanvullende vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind tussen 0 en 12 jaar, te bezoeken naast het reguliere en/of antroposofische bureau. Zie de website van het kinderspreekuur.

Tarieven

Voor tarieven verwijzen wij naar het overzicht dat bij aanmelding en op aanvraag bij ons verkrijgbaar is.

U ontvangt van ons rekeningen voor de consulten. Deze kunt u indienen bij uw verzekering, afhankelijk van de betreffende polisvoorwaarden.

We voldoen beiden aan de registratie-eisen (BIG en NAVZ) waardoor onze rekeningen in principe voor vergoeding in aanmerking komen.

Mamacafé

Iedere eerste vrijdag van de maand van 10.30-12:00 uur wordt het Mamacafé georganiseerd. Dan is er gelegenheid tot ontmoeting van ouders van zuigelingen of kleine kinderen, die geïnteresseerd zijn in antroposofie.

Nuttige links

Aanmelden &
Afspraak maken

023-5517848 E-mail

Medewerkers

Akke Prins
Verpleegkundige Antroposofische zorg

Rineke Boerwinkel
Jeugdarts, Antroposofisch arts