Welkom bij Bureau Ouder- & Kindzorg

Op het antroposofisch consultatiebureau (ACB) bieden wij, jeugdarts en verpleegkundige, begeleiding op maat bij de ontwikkeling van uw kind van 0-4 jaar. Ons consultatiebureau levert zorg als volwaardig alternatief voor het reguliere consultatiebureau. Het verschil wordt gevormd door de antroposofische achtergrond van zowel de arts als de verpleegkundige. Dit houdt in dat wij bij ieder kind zorgvuldig kijken naar de eigen-aardigheden in aanleg en aansluiten bij vragen die het kind en de ouders hebben.

Er is nauwe samenwerking mogelijk met andere disciplines binnen het antroposofisch gezondheidscentrum en daar buiten.

NB: gehoorscreening en hielprik verzorgt een medewerker van het reguliere consultatiebureau.

Kinderspreekuur

De jeugdarts heeft een zelfstandig spreekuur waar ouders terecht kunnen voor aanvullende vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind tussen 0 en 12 jaar, te bezoeken naast het reguliere en/of antroposofische bureau.

Inhoud consulten

Bij een bezoek aan ons antroposofisch consultatiebureau spreekt u zowel de arts als de verpleegkundige of, in overleg, een van ons. We geven begeleiding, voorlichting en advies over voeding, opvoeding, verzorging en ontwikkelingsfasen. Tevens verzorgen we de vaccinaties, en houden we thema-avonden, bijvoorbeeld  over wat je kunt doen wanneer je kind ziek is, ter ondersteuning bij de opvoeding, en andere onderwerpen.

Contactmomenten

Het aantal bezoeken aan het bureau wordt individueel afgestemd. Gemiddeld zal het gaan om:

  • 5-7 in het eerste levensjaar
  • 2-3 in het tweede levensjaar
  • 1-2 in het derde en vierde levensjaar

Voor verdere achtergrondinformatie verwijzen wij naar de website www.kinderspreekuur.nl

Spreekuurtijden, volgens afspraak

Maandag 
9.00-12.00 uur (alleen de arts)

Dinsdag
9.00-14.00 uur (arts en verpleegkundige)

Woensdag 
9.00-15.00 uur (arts en verpleegkundige)

Donderdag
9.00 -13.00 uur (arts en verpleegkundige)

Tarieven

Voor tarieven verwijzen wij naar het overzicht dat bij aanmelding en op aanvraag bij ons verkrijgbaar is.

U ontvangt van ons rekeningen voor de consulten. Deze kunt u indienen bij uw verzekering, afhankelijk van de betreffende polisvoorwaarden.

We voldoen beiden aan de registratie-eisen (BIG en NAVZ) waardoor onze rekeningen in principe voor vergoeding in aanmerking komen.

Agenda thema-avonden

  • vrijdag 6 september: start mamacafé, 10.30 uur op Vrij waterland. (zie aankondiging elders in deze krant)
  • woensdag 18 september 20.00-22.00 uur: Ouderavond: “Kinderen dagen ons uit “door Rineke Boerwinkel. Een inleiding over ontwikkelingsfasen van het kind met  daarop aansluitend  adviezen over omgang met kinderen.
  • Dinsdag 24 september 00-22.00: uur wat doe je als je kind ziek is? door Rineke Boerwinkel en Akke Prins. Na een inleiding over ziektebeelden, omgang met koorts e.d. krijg je uitleg en praktische demonstratie over wat je zelf thuis kunt doen bij kleine kwaaltjes en ongemakken bij je kind.
  • Dinsdag 1 oktober 20.00-22.00 uur: nieuwe moedergroep, door Akke Prins. Nieuwe ouders met kinderen in de leeftijd tot ca. 1 jaar kunnen elkaar hier ontmoeten met als doel vorming van een nieuwe moedergroep . Er zal toegelicht worden wat een moedergroep inhoudt. Minimale deelname:  5 personen
  • Woensdag 16 oktober 20.00-22.00 uur: jaarfeesten als leidraad in de opvoeding, door Miriam Landlust. Naast een inleiding over de jaarfeesten wordt op deze avond ook creatief gewerkt.

Bijdrage per avond 10.00 euro p.p. (m.u.v. de moedergroep avond, hieraan zijn geen kosten verbonden)

De avonden gaan door bij een minimum aantal aanmeldingen van 5 personen

Nuttige links

Aanmelden &
Afspraak maken

023-5517848 E-mail

Medewerkers

Akke Prins
Verpleegkundige Antroposofische zorg

Rineke Boerwinkel
Jeugdarts, Antroposofisch arts