Over het Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem

Korte geschiedenis

Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem bestaat sinds 1971 en is vanuit twee huisartspraktijken uitgegroeid tot een gezondheidscentrum met vier huisartspraktijken en verscheidene therapeuten. Sinds juli 2018 is het Therapeuticum gevestigd in het Van Dam Huis, vernoemd naar Joop en Ellen van Dam, de grondleggers van Therapeuticum Haarlem. Het Van Dam Huis is een antroposofisch centrum waar ook de Antroposofische Vereniging Haarlem en patiëntenvereniging De Keerkring onderdak hebben gevonden. Alle gebruikers van het Van Dam Huis werken vanuit antroposofische visie.

Antroposofische geneeskunde

Volgens de antroposofische geneeskunde is ieder mens voortdurend in ontwikkeling. Deze zienswijze heeft gevolgen voor de manier waarop we ziekte en gezondheid benaderen. Ziek-zijn is een teken dat u uit evenwicht bent geraakt. Een ziekte wekt krachten op in uw lichaam om het evenwicht te herstellen. Ziekte daagt u uit om niet alleen ‘de oude’ te worden, maar echt ‘beter’ te worden. Ziekte heeft in die zin dan ook een zinvolle rol in de ontwikkeling van de mens.

In overleg met de patiënt zetten we – waar mogelijk – antroposofische behandeling in als aanvulling op de reguliere zorg. Er is ook veel aandacht voor wat u zelf kunt doen voor uw gezondheid. We geven thema-avonden, cursussen en workshops om een gezonde leefwijze te bevorderen. Bent u benieuwd naar wat we afgelopen jaar hebben gedaan? Lees dan hier ons jaarverslag.