Uitwendige therapie

Wat is uitwendige therapie?

Uitwendige therapie maakt deel uit van de antroposofische verpleegkunde. Bij deze therapie vindt behandeling plaats via de huid. Dit kan op verschillende manieren:

  • door een wikkel of kompres met een kruidenextract, zalf of olie aan te brengen op een bepaalde plek op het lichaam;
  • door een ritmische inwrijving, waarbij olie op een vloeiende manier wordt aangebracht op het gehele lichaam of op een specifiek orgaan.

In overleg met de arts worden de behandelwijze en de substantie gekozen, de behandeling is alleen op verwijzing van de huisarts.

Het doel van uitwendige therapie is ondersteuning en versterking van de eigen herstelkracht van de patiënt. Ook wordt besproken wat u zelf kunt doen zodat u ‘beter in uw vel’ komt te zitten.

Meer informatie over verplegen en verzorgen vanuit de antroposofie vindt u op plegan.nl

Voor wie is uitwendige therapie?

Uitwendige therapie wordt in ons gezondheidscentrum alleen gegeven na verwijzing door uw huisarts. Er zijn veel redenen voor verwijzing. Wij helpen veel mensen met vermoeidheidsklachten, burn-out, depressieve gevoelens en slaapproblemen. We behandelen ook patiënten met lichamelijke klachten, zoals longontsteking, pijnklachten en diabetes. Daarnaast bieden we ondersteuning bij de behandeling van kanker en bij het stervensproces.

Hoe verloopt een behandeling?

De behandeling vindt plaats in een prikkelarme omgeving, waarbij aandacht is voor ritme, rust en warmte. Na de behandeling wordt u toegedekt en rust u gedurende 20 minuten na. De verpleegkundige brengt u daarna een kop thee en bespreekt als u dat wil uw ervaringen na. De totale behandeling neemt ongeveer 60 minuten in beslag.

Bij voorkeur vindt de behandeling twee keer per week plaats op dezelfde dag en tijd gedurende zes weken.

Kosten en vergoeding

In ons gezondheidscentrum werken de verpleegkundigen en de verzorgende in dienst van de huisartsen. Daardoor valt de therapie onder de huisartsenzorg.

We brengen wel de gebruikte middelen en materialen in rekening. Deze kosten kunnen variëren en worden voorafgaand aan de therapie met u besproken. De behandeling is alleen op verwijzing van de huisarts mogelijk.

Therapeuten

Akke Prins
Verpleegkundige antroposofische zorg

Linda van Santen-Zondag
Verpleegkundige Antroposofische zorg / Praktijkondersteuner chronische zorg

Linda Vink
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner Somatiek

Twan Nijenhuis
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)