Welkom bij de praktijk van dokter Zwart

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over de praktijk van dokter Zwart.

In een huisartsenpraktijk zijn tegenwoordig veel taken gedelegeerd aan assistentes en praktijkondersteuners. De assistentes beoordelen uw klacht om het spreekuur goed te plannen. Zij voeren daarnaast ook kleine verrichtingen uit zoals oren uitspuiten, bloeddruk en suikerwaarde meten, wonden behandelen en injecties toedienen. U kunt hen ook bellen om uitslagen van medisch onderzoek door te geven. Praktijkondersteuners verzorgen controles, bijvoorbeeld bij suikerziekte, longaandoeningen en hoge bloeddruk. Praktijkondersteuners GGZ bieden hulp bij psychische of psychosociale klachten, bijvoorbeeld bij depressie. In alle gevallen is de huisarts eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Stop met registratie

Het zijn rare, spannende tijden. Waar het testen van gezonde mensen al een brug te ver was, is na introductie van het 3G-QR-systeem de maatschappij gesplitst. Niet op basis van gezondheid, maar op basis van welwillendheid om aan niet-onderbouwde eisen van de overheid te voldoen, die niets met gezondheid van doen hebben. De steeds verder doorgevoerde uitsluiting van mensen, jongeren en kinderen, is zowel verdrietig als verkeerd. Het doet ons als artsen afvragen, waarom mensen zo makkelijk en onnadenkend in dit overheidsbeleid meegaan.

De verscherping naar het 2G-systeem, waar het demissionaire kabinet voorbereidingen voor treft en waarin ook de Tweede Kamer meegaat, benadrukt de splitsing nog meer. 2G betekent dat iemand die gevaccineerd is of binnen zes maanden Covid-19 doormaakte én daar een code van laat zien, overal binnen mag. Op zichzelf is dit al vreemd. Het is een feit dat vaccinatie na een paar maanden niet meer beschermt tegen virusoverdracht en herinfecties in gelijke mate kunnen optreden als bij niet-gevaccineerden (zie deze studies: Nature 5/10Nature 2/11The LancetNEJM). Je vaccineert je dus voor jezelf, om je eigen risico op ernstig ziek worden te verkleinen. Met de QR-plicht ontstaat een kafkaiaanse situatie: je bent alweer een verspreidingsrisico als je gevaccineerd werd tussen januari en april en voor covid-vatbare risicogroepen is na enkele maanden ook het beschermende effect tegen ernstige ziekte al aan het afnemen, maar toch waan je je veilig doordat je een beveiliger een QR-code laat zien. Als gevaccineerde heb je wellicht zelfs minder snel door dat je besmettelijk bent voor anderen omdat je minder klachten ontwikkelt, terwijl je wel ziekmakend virus kunt verspreiden.

Let wel: het bovenstaande richt zich volledig op de QR-code en laat even buiten beschouwing of het zinnig is om je als niet-risicogroep te laten vaccineren.

Binnen de groep van niet-gevaccineerde mensen zal een redelijk percentage Covid-19 al hebben doorgemaakt en daarmee goede, langdurige bescherming hebben opgebouwd. Daarnaast bestaat de groep ongevaccineerden grotendeels uit mensen buiten de covid-vatbare risicogroepen. De kans dat zij de zorg overbelasten is vrijwel uitgesloten en het verspreidingsrisico tussen gevaccineerden en ongevaccineerden is na een aantal maanden vergelijkbaar. Deze laatstgenoemde groep mensen is op het moment echter op veel plekken niet meer welkom, bijvoorbeeld bij de zwemles van hun kinderen, bij hun sportactiviteiten en straks ook niet meer in niet-essentiële winkels.

Het is de omgekeerde wereld waar níemand aan mee zou moeten willen werken.
Vaccineren doe je voor jezelf; bewijzen dat je bent gevaccineerd heeft geen meerwaarde.
Een QR-samenleving zorgt voor een gevaarlijke schijnveiligheid waarmee we kwetsbare mensen juist voor de leeuwen werpen.
Dit is dan ook het moment voor iederéén om te zeggen: STOP, tot hier en niet verder!
Ik doe niet mee aan de QR-registratie! Gevaccineerd, hersteld, of geen van beiden. Want wij geven om elkaar en gunnen elkaar werkelijke gezondheid, door gezonde sociale interactie, sporten en ontspanning. Wij blijven thuis bij klachten en testen alleen als er ook een behandelconsequentie aan de uitslag vast zit.

Er zijn andere oplossingen en wegen om uit deze crisis te komen: www.artsencollectief.nl/hoedanwel

Iscador
Arnica

Meer informatie

Spreekuur

Op maandag en dinsdag is dokter Zwart van 08:00-17:30 uur en woensdag van 13:00-21:00 in de praktijk Op donderdag van 08:00-13:30 uur en vrijdag van 15:00-20:00 uur

Op woensdagen werkt huisarts Sanne Timmerman ook voor mijn praktijk van 08:00-17:00 uur en op vrijdag werkt ook huisarts Bob van Kuik van 08:00-17:00 uur

Voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij de doktersassistent.

Het assistentenspreekuur is ook op afspraak.

Afwezigheid

Tijdens afwezigheid van de huisarts zijn de assistentes beschikbaar voor vragen en verrichtingen. Voor spoed kunt u terecht bij een waarnemer, overlegt u met de assistentes.

Van 25 december tot en met 5 januari 2024 zijn de praktijken van Dr. Peters, Dr. Christiaanse, Dr. van Bree en Dr. Zwart gesloten. Op de feestdagen, 1ste, 2de Kerstdag en Nieuwjaarsdag kunt u voor spoed terecht bij de huisartsenpost. Op de niet-feestdagen is de praktijk alleen bereikbaar voor spoed.

Ik geef toestemming/volg je zorg.

Op Volg je Zorg, kunt u Toestemming geven voor uitwisseling van uw medische gegevens. Hierdoor kan een arts op de huisartsenpost of eerste hulp belangrijke informatie uit uw medisch dossier inzien en die informatie meewegen in het behandelplan. Uw Toestemming hiervoor regelt u Hier

Wilt u meer lezen over Volg je Zorg klik dan hier

Evet! Sağlık bilgilerimi paylaşmak istiyorum Tıbbi kayıtlarınızı paylaşmak için izin verin! klik hier

daha fazla bilgi: https://www.volgjezorg.nl/informatie-andere-talen

Registratiecodes (AGB en BIG)

Zorgdomeinadres: 500038627@lms.lifeline.nl

AGB-code C.Zwart: 01023192

AGB-code praktijk: 01054607

BIG geregistreerd: 19046492801

Nuttige links

Wat kan ik zelf doen?

www.thuisarts.nl

Hulp op afstand

E-consult

Medewerkers

Christof Zwart
Huisarts

Nienke Huizenga
Praktijkmanager

Annette Kieft
Doktersassistente

Natasja Vromans
Doktersassistente

Sandra Smit
Doktersassistent

Akke Prins
Verpleegkundige antroposofische zorg

Jeannette Witte
Verpleegkundige / Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Linda Vink
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Twan Nijenhuis
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Ülker Dogan
Praktijkondersteuner Diabeteszorg

Anja Stam
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Caira Dol
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Gerlinde Bronda
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Lonneke Poels
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)