Welkom bij huisartsenpraktijk Peters

For English scroll down please

In onze praktijk willen we graag goede zorg leveren en een veilige omgeving creëren waar u met uw vragen terecht kunt. De reguliere geneeskunde vormt de basis van al ons handelen. Daarnaast proberen we het zelf genezende vermogen van uw lichaam te bevorderen. Dit doen we door soms antroposofische therapieën en geneesmiddelen aan te bevelen.

Huisarts José Peters is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.

Huisarts Maaike Timmers is aanwezig op donderdag en vrijdag.

U kunt zowel telefonisch als online  een afspraak inplannen. De assistentes beoordelen uw klacht om het spreekuur goed te plannen. Zij voeren daarnaast ook kleine verrichtingen uit zoals oren uitspuiten, bloeddruk en suikerwaarde meten, wonden behandelen en injecties toedienen. U kunt hen ook bellen om uitslagen van medisch onderzoek op te vragen.

Praktijkondersteuners verzorgen controles, bijvoorbeeld bij suikerziekte, longaandoeningen en hoge bloeddruk. Praktijkondersteuners GGZ bieden hulp bij psychische of psychosociale klachten, bijvoorbeeld bij burn out. In alle gevallen is de huisarts eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Welcome to the webpage of dr Peters general practice.

In our practice we want to provide good care and create a safe environment where you can go with your questions. Regular medicine forms the basis of all our actions. We also try to promote the self-healing capacity of your body. We do this by sometimes recommending anthroposophical therapies and medicines.

Doctor José Peters is present on Monday, Tuesday and Wednesday.

Doctor Maaike Timmers is present on Thursday and Friday.

You can make an appointment by phone or online. The assistants assess your complaint in order to plan the consultation  hours properly. In addition, they also perform small transactions such as ear syringing, measuring blood pressure and sugar levels, treating wounds and give  injections. You can also call them to request medical examination results.

Nurse Practitioners provide checks, for example for diabetes, lung diseases and high blood pressure. GGZ practicioners offer help with psychological or psychosocial complaints, such as burn out. In all cases, the doctor is ultimately responsible for your treatment.

Meer informatie

afwezigheid

Als de huisarts afwezig is, is de praktijk telefonisch gewoon te bereiken tijdens kantoortijden, Er is een arts aanwezig voor spoedgevallen.

Zomervakantie: 12 juli tot en met 1 augustus 2021

Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober

Spreekuur

Op maandag, dinsdag en woensdag is dokter Peters aanwezig van  8-17 uur.

Op donderdag en vrijdag is huisarts Maaike Timmers aanwezig van 8-17 uur.

Tijdens afwezigheid van de huisarts zijn de assistentes beschikbaar voor vragen en verrichtingen.

online diensten

U kunt online de volgende zaken regelen:

* afspraak maken

*E-consult: u kunt een probleem of vraag, die geen spoed heeft, aan uw huisarts stellen via  E-consult.

*Herhaalrecept aanvragen

*Uw dossier: U kunt hier inzage krijgen in uw medisch dossier.

Onderaan deze pagina vindt u de knoppen waarmee u via een beveiligde website van deze diensten gebruik kan maken.

Als u hier voor het eerst komt, dan dient u zich eerst te registreren. Uw huisarts krijgt dan een melding en u krijgt vervolgens toestemming om van de online diensten gebruik te maken.

Ik geef toestemming/Volgjezorg

Onderaan deze pagina vindt u de knop Volgjezorg. Via deze knop komt u op de website van Volgjezorg. Op Volgjezorg kunt u uw toestemming regelen voor de uitwisseling van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Voor uw huisarts, de huisartsenpost en voor apotheken, zodat zij snel kunnen helpen met goede, veilige en snelle zorg aan u.

At the bottom of this page you will find the button Follow-up care. This button takes you to the website of Volgjezorg. At Volgjezorg you can arrange your permission for the exchange of your medical data via the Landelijk Schakelpunt. For your GP, the GPcenters and for pharmacies, so that they can help quickly with good, safe and fast care to you.

Registratiecodes (AGB en BIG)

Zorgdomeinadres: 500095173@lms.lifeline.nl

AGB-code J.Peters: 01025927

AGB-code praktijk: 1059177

BIG geregistreerd: 89057175001

Nuttige links

Medewerkers

Isabelle Nijskens

José Peters
Huisarts

Maaike Timmers
Huisarts

Annette Kieft
Doktersassistente

Cecile Stals
Doktersassistente

Natasja Vromans
Doktersassistente

Roline van Pelser Berensberg
Doktersassistente

Sandra Smit
Doktersassistent

Sunay Arslan
Doktersassistente

Akke Prins
Verpleegkundige antroposofische zorg

Jeannette Witte
Verpleegkundige / Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Linda Vink
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Ülker Dogan
Praktijkondersteuner Diabeteszorg

Twan Nijenhuis
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Anja Stam
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Marleen Becht
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Yara Burger
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), specialisatie Kind & Jeugd

Gerlinde Bronda
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Anne-Marie van Dolder
praktijkmanager