Welkom bij huisartsenpraktijk Peters


Op maandag 9 oktober is de praktijk ONBEREIKBAAR met de auto. (dat geldt óók voor het weekend ervoor).  Op dinsdag en woensdag is de praktijk ZEER BEPERKT bereikbaar met de auto en moeten patiënten zich bij de verkeersregelaar melden om doorgelaten te worden. Die zijn wél geïnstrueerd dat er patiënten door moeten.

Overigens kan het op die dagen ALLEEN vanaf de kant van het station.

For English scroll down please

In onze praktijk willen we graag goede zorg leveren en een veilige omgeving creëren waar u met uw vragen terecht kunt. De reguliere geneeskunde vormt de basis van al ons handelen. Daarnaast proberen we het zelf genezende vermogen van uw lichaam te bevorderen. Dit doen we door soms antroposofische therapieën en geneesmiddelen aan te bevelen.

De praktijk is open voor gezinsleden van onze patiënten en nieuwe patiënten woonachtig in bepaalde postcodegebieden, waardoor omwonenden toegang hebben tot een huisarts bij hen in de buurt.

Huisarts José Peters is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Huisarts Maaike Timmers is aanwezig op maandag en donderdag.

Op woensdag is er avondspreekuur van 17:00 uur tot 20 uur.

U kunt zowel telefonisch als online  een afspraak inplannen. De assistentes beoordelen uw klacht om het spreekuur goed te plannen. Zij voeren daarnaast ook kleine verrichtingen uit zoals oren uitspuiten, bloeddruk en suikerwaarde meten, wonden behandelen en injecties toedienen. U kunt hen ook bellen om uitslagen van medisch onderzoek op te vragen.

Praktijkondersteuners verzorgen controles, bijvoorbeeld bij suikerziekte, longaandoeningen en hoge bloeddruk. Praktijkondersteuners GGZ bieden hulp bij psychische of psychosociale klachten, bijvoorbeeld bij burn out. In alle gevallen is de huisarts eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Welcome to the webpage of dr Peters general practice.

In our practice we want to provide good care and create a safe environment where you can go with your questions. Regular medicine forms the basis of all our actions. We also try to promote the self-healing capacity of your body. We do this by sometimes recommending anthroposophical therapies and medicines.

The practice is open to family members of our patients and to new patients living in certain postcode areas, giving local residents access to a GP in their area.

Doctor José Peters is present on Tuesday Wednesday and Friday

Doctor Maaike Timmers is present on Monday and Thursday

on Wednesday there are evening consultations from  5 p.m. until 8 p.m.

You can make an appointment by phone or online. The assistants assess your complaint in order to plan the consultation  hours properly. In addition, they also perform small transactions such as ear syringing, measuring blood pressure and sugar levels, treating wounds and give  injections. You can also call them to request medical examination results.

Nurse Practitioners provide checks, for example for diabetes, lung diseases and high blood pressure. GGZ practicioners offer help with psychological or psychosocial complaints, such as burn out. In all cases, the doctor is ultimately responsible for your treatment.

Meer informatie

afwezigheid

Als de huisarts afwezig is, is de praktijk telefonisch gewoon te bereiken tijdens kantoortijden, Er is een arts aanwezig voor spoedgevallen.

Zomervakantie 31 juli tot en met 18 augustus 2023

Spreekuur

Op dinsdag en woensdag en vrijdag is dokter Peters aanwezig van  8-17 uur. Op donderdag van 17:00 tot 20:00 uur.

Op maandag en donderdag is huisarts Maaike Timmers aanwezig van 8-17 uur.

Tijdens afwezigheid van de huisarts zijn de assistentes beschikbaar voor vragen en verrichtingen.

online diensten

U kunt online de volgende zaken regelen:

* afspraak maken

*E-consult: u kunt een probleem of vraag, die geen spoed heeft, aan uw huisarts stellen via  E-consult.

*Herhaalrecept aanvragen

*Uw dossier: U kunt hier inzage krijgen in uw medisch dossier.

Onderaan deze pagina vindt u de knoppen waarmee u via een beveiligde website van deze diensten gebruik kan maken.

Als u hier voor het eerst komt, dan dient u zich eerst te registreren. Uw huisarts krijgt dan een melding en u krijgt vervolgens toestemming om van de online diensten gebruik te maken.

Ik geef toestemming/Volgjezorg

Onderaan deze pagina vindt u de knop Volgjezorg. Via deze knop komt u op de website van Volgjezorg. Op Volgjezorg kunt u uw toestemming regelen voor de uitwisseling van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Voor uw huisarts, de huisartsenpost en voor apotheken, zodat zij snel kunnen helpen met goede, veilige en snelle zorg aan u.

At the bottom of this page you will find the button Follow-up care. This button takes you to the website of Volgjezorg. At Volgjezorg you can arrange your permission for the exchange of your medical data via the Landelijk Schakelpunt. For your GP, the GPcenters and for pharmacies, so that they can help quickly with good, safe and fast care to you.

Registratiecodes (AGB en BIG)

Zorgdomeinadres: 500095173@lms.lifeline.nl

AGB-code J.Peters: 01025927

AGB-code praktijk: 1059177

BIG geregistreerd: 89057175001

Nuttige links

Medewerkers

José Peters
Huisarts

Maaike Timmers
Huisarts

Nienke Huizenga
Praktijkmanager

Annette Kieft
Doktersassistente

Cecile Stals
Doktersassistente

Natasja Vromans
Doktersassistente

Roline van Pelser Berensberg
Doktersassistente

Sandra Smit
Doktersassistent

Akke Prins
Verpleegkundige antroposofische zorg

Jeannette Witte
Verpleegkundige / Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Linda Vink
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Twan Nijenhuis
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Ülker Dogan
Praktijkondersteuner Diabeteszorg

Anja Stam
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Caira Dol
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Gerlinde Bronda
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Lonneke Poels
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)