Revalidatie na COVID-19/corona infectie

Als u besmet bent geraakt met het coronavirus (COVID-19) of zelfs opgenomen bent geweest in het ziekenhuis, dan kunt u behoorlijk verzwakt zijn. Bij een ernstige infectie met COVID-19 kunnen er problemen ervaren worden zoals:

  • verminderde eetlust, maag-darmklachten, verlies van smaak en reuk, slikproblemen en vermoeidheidsklachten.
  • Onbedoeld gewichtsverlies en ondervoeding, met een groot verlies van spiermassa en spierkracht.
  • Daarnaast komen ook vaak psychische klachten voor en kan er sprake zijn van angst, depressie of bijvoorbeeld stemmingsstoornissen.

Na ontslag uit het ziekenhuis, of wanneer de acute ziekte voorbij is, wacht vaak een lange herstelperiode thuis. Bij dit herstel kunnen de artsen en therapeuten in het Van Dam Huis u begeleiden en ondersteunen.

Artsen

Allereerst is het van belang dat vastgesteld wordt dat er geen restverschijnselen zijn. Daarnaast kan met – antroposofische – medicatie het herstel verder ondersteund worden. Tot slot kunnen we in samenspraak kijken welke therapie(en) het best kunnen ondersteunen bij het herstel. Maak een afspraak met uw huisarts.

Diëtist

De diëtist kan u helpen bij het bereiken en behouden van een goede voedingstoestand die nodig is voor optimaal herstel. De diëtist geeft advies op maat, rekening houdende met uw klachten zoals maag-darm stoornissen, verminderde eetlust, vermoeidheid, verlies van smaak en reuk, verlies van spiermassa en gewichtsverlies.

Tijdens de herstelfase is de behoefte aan energie- en eiwitrijke voeding maar ook aan bepaalde vitamines en mineralen verhoogd. Van de diëtist krijgt u advies op welke manier u de samenstelling van de voeding kunt verbeteren zodat u snel weer aansterkt, een gezond gewicht bereikt, fit wordt en uw spierkracht terugkrijgt.

Fysiotherapeut

De taak van de fysiotherapeut bij het herstel van COVID-19 is erop gericht iemand te helpen bij het weer oppakken van zijn of haar dagelijkse bezigheden. Van zelfverzorging tot sportactiviteiten. In de eerste 6 weken na herstel zal de nadruk vooral liggen op hulp bij het afstemmen van dagelijkse activiteiten, denk hierbij aan zelfzorg, huishouden en boodschappen doen, op wat u fysiek aan kunt. Doorgaans kunnen na die eerste 6 weken sportactiviteiten weer worden opgebouwd en zal worden gewerkt aan spieropbouw en herstel. De fysiotherapeut kan u erbij helpen dit op een goede en duurzame manier te doen.
Het doormaken van een COVID-19 infectie kan zowel op fysiek-, emotioneel-, cognitief- als sociaal niveau een effect hebben. De antroposofische fysiotherapeut kijkt altijd naar het totaalplaatje en kan naast de bovengenoemde begeleiding, ondersteuning bieden bij uw herstelproces middels typisch antroposofische behandelmethoden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ritmische massage en de badtherapie.

Dit alles gebeurt uiteraard in goed overleg met de huisarts en andere therapeuten. Wanneer het nodig blijkt zal uw fysiotherapeut een in longziekten gespecialiseerde fysiotherapeut raadplegen of u doorsturen,

Euritmie

In de euritmietherapie zijn er bewegingsoefeningen die de immuniteit kunnen versterken. Deze oefeningen kunnen staand of zittend uitgevoerd worden.

Kunstzinnige therapie

De kunstzinnig therapeut kan u begeleiden bij het verwerken van deze ingrijpende of misschien zelfs traumatische ervaring en bij het vergroten en versterken van uw vitaliteit. Tijdens het kunstzinnig werken kunt u o.a. ontspanning en concentratie ervaren die bijdragen aan het verbeteren van uw draagkracht.

Psychotherapie

Na het doormaken van de COVID-19 infectie thuis of in het ziekenhuis, kunnen verschillende klachten ontstaan zoals angst en biografische onzekerheid, geheugen en concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen en bijvoorbeeld depressie. De psychologen kunnen u helpen en begeleiden bij deze problematiek.

Samen brengen wij uw hulpvragen in kaart en gaan met u aan de slag om uw conditie en algehele gezondheid te verbeteren.

Lees meer over corona / COVID-19