Antroposofisch consultatiebureau Haarlem bestaat 20 jaar!

Precies twintig jaar geleden startten Rineke Boerwinkel en Akke Prins met het antroposofisch consultatiebureau in Haarlem. Bij Rineke aan huis, ‘het huis met de gele deur’, werd ruimte vrijgemaakt voor twee spreekkamers op de eerste verdieping en een wachtkamer(tje) op de begane grond. Kinderwagens bleven beneden staan, baby’s in maxi cosi’s werden de trap op gezeuld, want zwaar… Kwam er een tweeling, dan verleenden we waar mogelijk en nodig graag hand- en spandiensten om ouders met hun kleine kinderen naar boven te helpen.

Aanvankelijk deden we eenmaal in de week, op dinsdagochtend, spreekuur. Via de huisartsen, via de verloskundigen, en via onderlinge contacten tussen de ouders, begonnen de ouders de weg naar ons te vinden. Al gauw breidden we uit naar twee ochtenden, en hielden we telefonisch spreekuur.

We sloten ons aan bij de landelijke werkgroep van artsen en verpleegkundigen, werkzaam op een antroposofisch consultatiebureau (ca. 25 bureaus in het hele land). Hier hadden we uitwisseling met collegae, volgden we ook belangrijke nascholing en, naast de reguliere nascholingen, nodig vanwege onze registraties als antroposofisch arts resp. verpleegkundige.

Thema-avonden met onderwerpen als ‘Wat doe je als je kind ziek is’ en ‘Kinderen dagen ons uit’ organiseerden we om ouders mee te nemen in de verzorging en opvoeding van hun kinderen vanuit een antroposofische levensvisie. Ook ouders die niet zo bekend waren met het antroposofische gedachtengoed vonden hier vaak verrijkende inspiratie.

Ondertussen werd het beroep consultatiebureau-arts verder geprofessionaliseerd, kon Rineke in 2009 een aanvullende module jeugdgezondheidszorg volgen waarna ze ingeschreven werd in het beroepsregister van de jeugdartsen. Tevens werd ze oproeparts in de Zaanstreek-Waterland bij de GGD en breidde ze haar netwerk uit met reguliere collega’s aldaar. Gedurende 5 jaar was ze jeugdarts in het antroposofisch consultatiebureau in Zaandam, samen met Marrian Buhrs, verpleegkundige.

Akke volgde al snel na de start van ons bureau de antroposofische verpleegkunde opleiding bij Plegan. Zij kon na enkele jaren ook aan de slag bij de antroposofische huisartsen als praktijkondersteuner voor uitwendige therapie. Hier ziet zij, in dat kader, steeds meer kinderen hetgeen een mooie aanvulling is op haar werk op het CB.

Inmiddels hebben we een druk bezocht CB waar we ca. 400 kinderen in zorg hebben. Sinds de verhuizing, juli 2018, is de samenwerking met de antroposofische huisartsen en diverse therapieën intensiever geworden en vinden nog steeds meer ouders de weg naar ons. De thema-avonden zijn een vast, tweejaarlijks terugkerend onderdeel geworden. Het Mamacafé is een succesvolle poot op de vrijdagochtend in de tuin van Vrij Waterland in Schalkwijk geworden sinds vorig jaar september.
Regelmatig komen mensen, die geïnteresseerd zijn in onze werkwijze, of in het kader van een opleiding (kraamverzorging, verpleging, geneeskunde) stage lopen om meer kennis op te doen over de aanpak van ons CB.

In onze nieuwe behuizing leggen we extra lijnen voor verdere ontwikkeling van het antroposofisch consultatiebureau. Graag tot ziens.

Rineke Boerwinkel, jeugdarts, en Akke Prins, verpleegkundige