Kinderen en weerstand

Als je het over weerstand hebt kun je aan je lichaam als huis denken, maar ook aan de ziel. Wij denken dan aan opvoedingsvragen waarbij kinderen de weerstand opzoeken tijdens hun ontwikkeling: “ja, maar…”, “ik wil niet!”, “ik wil juist dat…”. Dat gaat dan over de autonomie van het kind die botst met, weerstand geeft aan wat de ouders in gedachten hadden.

In oktober bieden we vanuit ons consultatiebureau wederom 3 verschillende thema-avonden aan waarbij we direct en indirect aan de weerstand werken:
Wat doe je als je kind ziek is? biedt handvatten om je kind tijdens ziekte te ondersteunen. Kinderen dagen ons uit biedt handvaten bij de opvoeding van je kind(eren). Ten slotte versterken we via de Creatieve workshop met Irena Beemsterboer de innerlijke kracht en dit alles helpt ouders beter in balans te brengen voor de uitdagende taak die het ouderschap biedt.

Zie het kopje thema-avonden op de pagina van het consultatiebureau.