Wachtlijsten in de GGZ

De wachtlijsten in de GGZ zijn lang. Daardoor is hulp niet altijd tijdig beschikbaar. Afgesproken is dat de wachttijd voor een intake maximaal 4 weken duurt, en de wachttijd tot behandeling maximaal 6-10 weken, zie voor meer informatie de kennisbank van de patientenfederatie.

Duurt het langer? Vraag dan wachtlijstbemiddeling aan bij uw zorgverzekeraar. Lukt het nog niet om tijdig geschikte behandeling te krijgen, meldt dit dan bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Zo brengen we het probleem in kaart en kan er wat aan gedaan worden.