Wandelgroep

Vijf jaar geleden zijn we gestart met een wandelgroep vanuit het Therapeuticum, onder de paraplu van de nationale diabetes challenge, een initiatief van Bas van de Goor.

‘We’ zijn ondergetekende en Margje Vlasveld, die ik ontmoette bij een uitleg in de Arena in Amsterdam. Daar aangekomen leerden we na afloop elkaar kennen en bleken bij dezelfde artsenpraktijk te zijn: ik bij dokter Zwart als patiënt en Margje als diëtiste. We hebben besloten dat we de wandelgroep samen wilden oppakken en zo geschiedde.
In de loop van de jaren wisten we een aardige groep te bewerkstelligen en zijn daarmee jaren doorgegaan. Op dit moment lopen we met een actieve groep van acht à tien man en vrouw wekelijks en starten steeds op andere plek. De een loopt mee voor zijn/haar plezier en de ander voor zijn/haar conditie.

Wij gaan elk donderdag om half elf op pad en kiezen veelal mooie routes die we onderling bespreken en dat gaat altijd goed. Wie zich geroepen voelt, kan zich altijd aanmelden bij het Therapeuticum.

Hans Langbroek