Begeleiding bij zingeving en levensvragen, geestelijk verzorging voor de eerste lijn

Sinds kort bestaat er voor mensen van 50 jaar en ouder, en voor mensen die terminaal ziek zijn, de mogelijkheid om een beroep te doen op de geestelijk verzorgers van Kennemerhart. Zij kunnen maximaal 5 gesprekken voeren, het is gratis. Het gebeurt met respect voor ieders levensbeschouwing of religie. Het kan gaan over algemeen menselijke levenskwesties en zingevingsvragen. Ze komen thuis.

Let wel, het gaat dus niet om begeleiding of hulp bij psychische klachten, want dan is een verwijzing naar een psycholoog of anderszins op zijn plaats, in overleg met uw huisarts.

Voor meer informatie Josette Haspels 06 42059928 of MomenTaal 06 30510423

Tevens zijn de geestelijken van de Christengemeenschap, de Andrieskerk in Amsterdam, ook van harte bereid zulke gesprekken te voeren. Ook zij komen thuis, indien gewenst. Dit geldt voor alle leeftijden.

Vriendelijke groet,

Marion van Bree, huisarts