De negatieve invloed van schermmedia op kinderen

Voor het eerst is bewezen wat de negatieve invloed van schermmedia op het vermogen van een kind is, om mentale beelden te vormen.

Professoren van schoolonderwijs aan de Universiteit van Regensburg, Sebastian P. Suggate en Philipp Martzog, hebben onderzocht en konden aantonen dat het vermogen van kinderen om mentale beelden te vormen negatief wordt beïnvloed door het gebruik van schermmedia. Deze resultaten zijn gepubliceerd in de april 2020 editie van Developmental Science, een toonaangevend tijdschrift op het gebied van ontwikkelingspsychologie / onderwijspsychologie. Ze toonden aan in hoeverre de ontwikkeling van een gezond denkvermogen bij kinderen afhankelijk is van leren door sensorimotorische activiteit. Met een tussenpoos van tien maanden werden 266 kinderen tussen drie en negen jaar onderzocht.

Lees het volledige artikel en de resultaten van Developmental Science.