De toekomst van de aarde

Bericht van ELIANT van 19 maart, dat we graag met u delen:

In het afgelopen coronajaar hebben we gevoeld en ervaren hoe belangrijk de natuur voor ons is. Al wie de gelegenheid had om lange wandelingen te maken in de buitenlucht, in de tuin te werken, of – indien er meer tijd was – met volle teugen van de schoonheid van een berglandschap en van het onvermoeibare ruisen van de zee te genieten, heeft gemerkt hoeveel kracht en zelfs troost een mens daaruit kan putten. Al wie de kans daartoe niet kreeg, heeft het als een pijnlijk gemis ervaren.

Hoewel de aarde onze thuis is en essentieel voor ons voortbestaan, is ze nooit eerder meer bedreigd geweest dan nu. Naast de ecologische crisis met haar ontelbare economische oorzaken en de onophoudelijke massale sterfte van planten en dieren, komt daar nog de klimaatcrisis, een uitvloeisel van onze beschaving, bij. Die zorgt ervoor dat de mensen en de natuur almaar vaker worden geconfronteerd met steeds zwaardere regenval die tot overstromingen, min of meer ernstige modderlawines en mislukte oogsten leidt door nooit eerdere geziene droogteperiodes en bodemerosie.

Wat kunnen we daaraan doen? De aarde heeft nu de hulp van ons allen nodig! Gewoon verder doen zoals we bezig zijn, omdat we op dit ogenblik nog altijd van alles voorzien zijn en de landen waar tekorten zich voordoen ver weg zijn, gaat eigenlijk niet. Steeds meer mensen ervaren dat. En het is bijzonder verheugend te weten dat we kunnen helpen als we dat willen. Elk van ons kan in zijn eigen omgeving de aanzet geven tot aanzienlijke veranderingen en aan het behoud van de aarde bijdragen. De in “Nature Communications” gepubliceerde omvangrijke studie van het FiBL toont in detail en overduidelijk aan:

dat wij de vruchtbaarheid van de bodem kunnen ondersteunen door de aankoop van biologische producten. Meer info hierover vindt u in een studie van de Boston Group
dat er slechts voldoende levensmiddelen voor de totale wereldbevolking kunnen worden geproduceerd wanneer het volledige landbouwareaal uitsluitend voor de productie van voor mensen bestemd voedsel wordt gebruikt, m.a.w. het varkens- en kippenbestand moet drastisch worden beperkt en runderen, geiten en schapen moeten uitsluitend ruwvoer krijgen. Met als gevolg dat wij onze vleesconsumptie met minstens een derde moeten verminderen. Aangezien dit bovendien ook nog gezond is, zouden wij daar met volle moed moeten mee beginnen! Een dagelijks vleesverbruik is ten dele verantwoordelijk voor talrijke beschavingsziekten, terwijl het eten van vlees beperken tot een- of tweemaal per week bevorderlijk is voor de gezondheid op voorwaarde dat de voeding afwisselend is en evenwichtig wordt samengesteld.
dat wij er moeten voor zorgen om afval van levensmiddelen te vermijden, in het bijzonder in het huishouden.
Er is dringend nood aan ingrijpende veranderingen van onze levenswijze. Op onze website vindt u onder Nieuws en Activiteiten meer informatie hierover.

Hoe uniek en kostbaar de aarde, die ons leven ons mogelijk maakt, wel is, hebben de astronauten van de Apollo als volgt beschreven: “Wanneer we vanuit de ruimte naar de aarde kijken, zien we een geweldige, onbeschrijflijk mooie planeet, die er als een levend en ademend organisme uitziet. Tegelijk ziet ze er echter zeer broos en kwetsbaar uit.” Tegenwoordig zoeken wij naar sporen van leven op Mars, maar tegelijk vernietigen we onze eigen bestaansbasis op aarde. Wij hopen ten zeerste dat deze Nieuwsbrief ertoe kan bijdragen om daar verandering in te brengen!

Met de beste wensen en hartelijke groeten van het volledige ELIANT-team

Michaela Glöckler