Blijf in beweging, versterk je weerstand!

In deze tijd gaat het om weerstand en immuniteit, een vermogen om “het vreemde” de baas te blijven. Het woord weerstand drukt een activiteit uit. Je moet je zelf staande zien te houden. In de euritmie werk je met beweging waarbij je jezelf in een gezonde ontspanning, evenwicht en activiteit brengt. In vijf lessen leer je oefeningen waarbij je zelf aan de slag kunt, om deze kwaliteiten je eigen te maken en de weerstand bij jezelf te versterken.

Een nieuwe cursus start op dinsdag 6 april van 10.30 uur tot 11.45 uur,
vervolgdata zijn 13/4, 20/4, 27/4 en 11/5
Kosten €50,- voor 5 lessen. Graag bij het begin contant betalen.
Aanmelden bij ln.me1716125630lraah1716125630mucit1716125630uepar1716125630eht@n1716125630amkaa1716125630rk.ek1716125630enna1716125630

Kennismaking met de euritmietherapie
Introductiesessies op:
vrijdag 9 april 10.30-11.45 uur
dinsdag 20 april 16.45-17.30 uur
dinsdag 11 mei 16.45- 17.30 uur

graag van te voren aanmelden
ln.me1716125630lraah1716125630mucit1716125630uepar1716125630eht@n1716125630amkaa1716125630rk.ek1716125630enna1716125630

Anneke Kraakman, euritmietherapeut