100 jaar Euritmietherapie: Als beweging gaat spreken

Het is inmiddels 100 jaar geleden dat deze bewegingstherapie is ontwikkeld en breed inzetbaar is, van jong tot oud. Een therapie die werkt met de vormkrachten die in de taal en klank leven.

Om dit momentum te vieren is er op 9 oktober is er een symposium georganiseerd met een euritmieopvoering, voordrachten en workshops Euritmietherapie, in Den Haag.

Deze dag wordt geaccrediteerd.

Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag, kosten € 50,-

Voor meer info en aanmelden zie www.nvet.nl of download de brochure.