Telefonische bezetting, tijdelijke oplossing

In verband met de langdurige onderbezetting bij de assistentes hebben we gezocht naar een oplossing. Deze hebben we gevonden in de vorm van assistentes op afstand van Hulp voor Huisartsen. Concreet betekent dit, dat je telefoongesprek wordt doorgeschakeld naar Hulp voor Huisartsen en dat de assistentes die daar werken je oproep beantwoorden. Zij hebben toegang tot de agenda, de lab- en röntgenuitslagen en kunnen herhaalrecepten aanmaken.

De assistentes die op het Bolwerk aanwezig zijn, zullen zoveel mogelijk meebellen, maar ook proberen we de balie weer te bemensen en komt er weer meer assistentenspreekuur.

Hoewel we ons realiseren dat het onprettig kan zijn om geen vertrouwde assistente aan de lijn te krijgen, hopen we hiermee toch de toegangstijd tot de praktijk te verbeteren. Mocht je onverhoopt toch weer lang in de wachtrij staan (> 15 minuten) dan verzoeken we je om ons te mailen met de volgende gegevens: het nummer waarmee je belde, de datum en tijd. Stuur je mail aan moc.l1718884094iamg@1718884094mucit1718884094uepar1718884094eht.t1718884094netsi1718884094ssa1718884094.