Problemen met Zilveren Kruis

Huisartsen sluiten elke 2 jaar (soms 1 jaar) een contract met de grootste zorgverzekeraar in hun regio. Voor onze regio is dat Zilveren Kruis (ZK). Voor 2022-2023 heeft ZK een uiterst ongunstig contract ontwikkeld, vooral op het punt van de ondersteuning door praktijkondersteuners – somatiek. Dit contract komt er op neer dat de huisartsen veel minder ondersteuning kunnen inzetten, óf de ondersteuners moeten kortere consulten gaan doen. Dat betekent met name voor de chronisch zieken en ouderen dat ze minder zorg krijgen, of vaker terug moeten komen. Huisartsen vinden dat heel onwenselijk. Om die reden is er veel protest, een petitie die ZK oproept om het contract aan te passen werd inmiddels maar liefst door 1170 huisartsen ondertekend, dat is bijna de helft van alle huisartsen die het betreft!
Het NOS journaal zal hier aanstaande maandag in het 20 uur journaal aandacht aan besteden, en woensdag 29 december wordt de petitie aangeboden aan de directie van Zilveren Kruis.
Zie ook op nos.nl Huisartsen vrezen voor praktijkondersteuner, ‘wordt onbetaalbaar’.

 

De huisartsen van het Therapeuticum hebben een advocaat in de arm genomen om via een kort geding Zilveren Kruis te bewegen tot een ander contract. Dit kort geding zal vermoedelijk begin volgend jaar gaan plaatsvinden bij de rechtbank in Den Haag.

Namens de huisartsen,

Christof Zwart