Overwegingen bij een COVID-19-boostervaccinatie

Aan de patiënten die ingeschreven zijn in een van onze praktijken,

Het uitdelen van de boosterprikken is in volle gang. Graag staan we hierbij stil om enkele overwegingen met u te delen.
De gedachte achter de booster is, dat het immuunsysteem opnieuw geactiveerd wordt en antistoffen maakt. Deze antistoffen zijn voldoende aanwezig om bij een eventuele besmetting met Corona het virus onschadelijk te maken. In hoeverre dat lukt, en zeker bij de nieuwe omikronvariant, is nog onzeker. Vooralsnog lijkt het erop dat de vaccins nog steeds beschermen tegen ernstig ziek worden en ziekenhuis- of IC-opname.

Vaccinatie is niet het enige dat onze weerstand verhoogd en bovendien heeft vaccinatie het nadeel dat het alleen beschermt tegen het organisme waartegen je vaccineert. Met andere woorden: een goede weerstand beschermt tegen allerlei infecties, een vaccinatie tegen maar één specifieke infectie.
Eén van de factoren die de weerstand meebepalen, is de psycho-immunologie. Of wel: de invloed die je psyche heeft op de weerstand. Angst verhoogt het risico op een ernstiger beloop van Corona bijvoorbeeld. Het moreel van mensen heeft een flinke deuk heeft opgelopen, we merken dat op onze spreekuren. Veel mensen hebben moeite om zich innerlijk sterk te houden tegenover al het nieuws dat op ons afkomt.

Het lijkt vanuit onder andere dit gezichtspunt, goed om zélf een keuze te maken. Dat kan voor of tegen een booster zijn, maar als het een eigen keuze is kan dat alleen al een bijdrage leveren aan het immuunsysteem.

Welke gezichtspunten zijn er vanuit medisch oogpunt aan te raden? Daarover schrijft het artsencollectief veelal genuanceerd en u kunt op hun website zeker zinvolle informatie vinden, maar ook zij ontkomen niet altijd aan de polarisatie.

Wie ouder is, of medicatie gebruikt die het immuunsysteem beïnvloedt, heeft meer kans dat de eerdere vaccinatie niet voldoende is om genoeg antistoffen te maken. Voor die mensen lijkt een booster dus zinvol. Bij twijfel kunt u ook eerst antistoffen laten bepalen.

Voor jongere mensen lijkt boosteren medisch gezien minder noodzakelijk, omdat de respons op vaccinatie beter zal zijn. Daar staat tegenover dat uit sommige onderzoeken naar voren komt dat het effect van vaccineren een kortdurende bescherming oplevert, sommige onderzoeken hebben het zelfs over maar 10 weken. Het effect van het Jansen vaccin (en in het verlengde daarvan ook Astra Zeneca?) lijkt met de tijd juist toe te nemen. Vooralsnog is over boosteren veel onzeker.

Besteed daarnaast daarom vooral ook aandacht aan uw algehele weerstand. Probeer uw moreel hoog te houden. Onthoud u van te veel nieuws, talkshows en dergelijke als u merkt dat het u moedeloos maakt. De informatie die u daar krijgt vliegt gemakkelijk naar de keel. In plaats daarvan kunt u zich met andere, voor u fijnere dingen bezighouden. Daarnaast zijn voldoende frisse lucht, beweging en gezonde, liefs biologische voeding van belang met veel groenten, fruit, vitamine D, zink, noten. Als u Corona krijgt: zorg voor voldoende intake van vocht, met zout, bijvoorbeeld bouillon. Ziek goed uit en bel ons, indien nodig, zodat we u kunnen helpen.

Christof Zwart, namens alle huisartsen.