Cursus “Balanceren is een kunst”

Vrijdag 20 mei starten we weer een basiscursus “Balanceren is een kunst”. De cursus biedt in acht wekelijkse bijeenkomsten handvatten om meer balans in uw eigen leven te creëren. Wat haalt u allemaal naar binnen en hoe scheidt u af wat niet meer nodig is, zowel op fysiek- als op denkniveau. We besteden aandacht aan deze processen met behulp van kunstzinnig werken en gezamenlijke uitwisseling.

De cursus is ook toegankelijk voor mensen die niet bij een van onze artsen ingeschreven staan.

Meer informatie vindt u op Balanceren is een kunst – Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar ln.me1716129858lraah1716129858mucit1716129858uepar1716129858eht@n1716129858erecn1716129858alab1716129858