Kennismaking met de euritmie

Euritmietherapie is voor veel mensen niet bekend. Deze bewegingstherapie Is voor jong en oud. Bij het jonge kind wil het de ontwikkeling begeleiden als deze niet helemaal soepel verloopt. Met de beweging breng je het kind meer bij zichzelf, waardoor bedplassen, astma, spraak, motorische en emotionele problemen non verbaal aangepakt kunnen worden. Het kind brengt zichzelf letterlijk in beweging.

Als de volwassen mens gezond is zijn de vele processen en ritmes van zijn organisme, de levenskrachten, goed op elkaar afgestemd. Bij ziekte, levens – of sociale problemen kunnen deze harmonische verhoudingen verstoord zijn. Euritmietherapie versterkt en herstelt de levenskrachten en zorgt ervoor dat deze weer op de goede manier werkzaam zijn.

Om kennis te maken met deze therapie is er de mogelijkheid op dinsdag van 14.00- 15.00 uur.

Graag aanmelden via ln.me1718885787lraah1718885787mucit1718885787uepar1718885787eht@n1718885787amkaa1718885787rk.ek1718885787enna1718885787

Anneke Kraakman,
Euritmietherapeut.