Van de werkgemeenschap

Op 21 april heeft de werkgemeenschap helaas afscheid moeten nemen van twee gewaardeerde medewerkers, te weten onze manager Anne-Marie van Dolder en onze POH-GGZ -jeugd Yara Burger. Beiden hebben elders een andere werkplek gevonden. Er heeft een passend afscheid plaatsgevonden in Thijsse’s hof, waar beide dames zijn uitgezwaaid.
Inmiddels is voor beiden opvolging gevonden; Nienke Huizenga wordt onze nieuwe praktijkmanager en Caira Dol de nieuwe POH-GGZ-jeugd. Caira is inmiddels gestart, Nienke zal per 1 juli aantreden.