Impressies van de actiedag van de huisartsen op het Malieveld in Den Haag