Fietsenstalling

Omdat er bij herhaling bij de Keerkring vragen komen over de fietsenstalling van het Van Dam Huis volgt hier een stukje over de fietsenstalling en zijn geschiedenis.

Het definitieve ontwerp van het gebouw werd bij de schoonheidscommissie De Ark voorgelegd ter beoordeling. We kregen de opmerking terug dat het gebouw 6 meter van de boomcirkel gebouwd moest worden om de wortels van de bomen niet te beschadigen. Op het bestemmingsplan was dit echter anders aangegeven. Dit was een dramatische uitspraak, architect moest terug naar de tekentafel, bouwvertraging en twijfel over het bestemmingsplan. En dus ook over de fietsenstalling.

Om tegemoet te komen aan De Ark kwamen er onopvallende boomstronken met beugels erin. Het bleek echter dat men zijn fiets niet door de beugel op slot kon zetten. We hebben daarom een kabel gespannen over de boomstronken, zodat de fietsen onder deze kabel door op slot konden.

Vanwege de boomwortels mocht het gedeelte tussen gebouw en waar nu de boomstronken liggen niet bestraat worden, te zwaar. Er kwam grind, belangrijk ook voor de afwatering. Sommige mensen vonden het grind te zwaar om er doorheen te lopen. Daarom zijn er voor het eerste gedeelte lange tegels neergelegd.

Toch blijven er vragen komen om andere fietsenrekken. Hoge fietsen rekken, en dus ook zwaardere, moeten of ingegraven worden of vastgeschroefd aan bestrating. Je kunt niet enkel een paar tegels neerleggen. Bovendien is dit een behoorlijke investering waarvoor wij nu de middelen niet hebben. Tegelijkertijd vraag je je af, of je een uitnodigende fietsenstalling voor de deur wilt hebben. Als je ’s avonds de deur van het Van Dam Huis uitloopt dan zie je aan de overkant van het Prinsen Bolwerk heel veel fietsen staan. Ook nu hebben we al 2 notoire zwerffietsen staan.

Boomwortels en nog eens boomwortels, investeringskosten en zwerf/logeerfietsen zijn voor ons als bestuur de redenen om geen andere fietsenrekken te plaatsen.

Namens het STACH bestuur,

Anneke Kraakman