Informatie over de booster vaccinatie-rondes

Hierbij nog enkele overwegingen voor het geval u zich afvraagt of u de booster zult gaan nemen. Mocht u al een besluit genomen hebben dan kunt u deze brief als niet verstuurd beschouwen.

Het nemen van een booster is in onze ogen slechts in uitzonderlijke gevallen nodig. Waarom?
Veel mensen hebben inmiddels corona doorgemaakt. Uit onderzoek is bekend dat de beste bescherming tegen ernstig ziek worden, het doormaken van een corona infectie is. Deze bescherming is beter en houdt langer aan dan een vaccin of booster. Uiteraard kunt u meerdere malen corona krijgen. Maar na de eerste keer hebt u een beschermende immuniteit opgebouwd, zodat u nog wel ziek wordt, maar niet meer zo ziek, dat u een kans maakt op de intensive care terecht te komen. Op deze regel kunnen uitzonderingen voorkomen maar die zijn zeldzaam.

Daarentegen is onbekend wat de bijwerkingen van de boosters zijn. Die bijwerkingen kunnen helaas niet echt serieus onderzocht worden, de data hiervoor om dat te kunnen onderzoeken, ontbreken grotendeels.

Er zijn serieuze wetenschappers die zich afvragen of het herhaaldelijk boosteren de afweer, de weerstand niet doet afnemen.

De meesten van ons hebben inmiddels corona gehad. Hebt u dan nog wel een booster nodig? In het overgrote deel van de gevallen niet.

De meeste jonge mensen hebben over het algemeen van corona sowieso weinig te vrezen. Velen namen een vaccin vanwege de mogelijkheid om aan het sociale leven deel te kunnen blijven nemen. Wij raden het nemen van een booster om die reden nu af. Om anderen te beschermen is het nemen van een booster ook niet nodig, immers dat blijkt het vaccin niet te doen. Besmetting van anderen is na vaccinatie nog steeds mogelijk. In dezelfde mate als zonder vaccinatie.

Als ouderen corona gehad hebben hoeven ze waarschijnlijk ook geen booster te nemen.
Alleen die mensen die nog geen corona hebben gehad en een zeer kwetsbare gezondheid hebben zouden kunnen overwegen om een booster te nemen. Wat zijn de risicogroepen?
Het Rivm noemt zelf als risicogroepen om een ernstig beloop te krijgen, zie de link: Risicogroepen en COVID-19 | RIVM

Vriendelijke groet
Marion van Bree, huisarts,
mede namens huisartsen Jose Peters, Mattijs Christiaanse en Christof Zwart.