Spelenderwijs

samen muziek maken op het ritme van de seizoenen

Was de mens niet uit muziek gemaakt, hoe werd hij zo diep geraakt? (vrije analogie van Goethe)

In deze  groep staat het spelen met muziek centraal.  We gaan spelen met ritme, klank, melodie, stem, lichaam en instrument.  Alle zintuigen worden geprikkeld. Met een ”warming up” begeleidt Annemiek Vloon, muziektherapeut van het Therapeuticum, de groep naar samenspel of misschien ook wel een solo.

We gaan muzikaal proeven, door te luisteren, te doen, en vooral plezier te beleven. En misschien kunnen we ervaren hoe de muziek in beweging zet en verbindt.

Tijdstip en frequentie: Vrijdag van 13.30 – 14.45 uur. Start op 18 november 2022 (maandelijks)

Vervolgdata zijn 16 december, 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 12 mei en 16 juni 2023

Kosten zijn €7,50 per keer

Aanmelden:
bij Gerlinde, poh ggz ; mail: gerlinde.bronda@therapeuticumhaarlem.nl
of bij Annemiek, muziektherapeut; mail: ln.me1718881964lraah1718881964mucit1718881964uepar1718881964eht@n1718881964oolvk1718881964eimen1718881964na1718881964

De groep is voor  volwassenen die plezier willen beleven  aan muziek maken.

Ervaring met muziek maken is niet nodig.