Regels stellen aan media-gebruik verbeterd de slaap van jongeren!

Slaapproblemen komen op alle leeftijden voor. Op basis van internationale onderzoeksgegevens ligt het voorkomen van slaapproblemen bij jongeren tussen de 7 en 36%. Uit een recent onderzoek komt naar voren dat 51,5% van de Nederlandse jongeren (14-17 jaar) te kort slaapt (< 8 uur) en 18% last heeft van slaperigheid overdag. Dit is een groot probleem, omdat voldoende en goed slapen van belang is voor de gezondheid, het geluk en de veiligheid. Bij jongeren heeft slaaptekort negatieve gevolgen voor de schoolprestaties en cognitief functioneren en we zien bij deze jongeren meer stemmingsstoornissen, gedragsproblemen, risicogedrag en middelengebruik. Ook wordt slaaptekort in verband gebracht met gewichtstoename en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, en dat de gezondheid als slechter wordt ervaren.

Een belangrijke risicofactor voor slaaptekort bij jongeren is digitale-mediagebruik. Als ouders regels stellen omtrent het gebruik van digitale media, brengen jongeren minder tijd door met digitale media. Of dit ook leidt tot betere slaap van jongeren, is in Nederland nog niet onderzocht. Ook internationaal is nog weinig onderzoek verricht naar het gebruik en het effect van dit soort regels. Daarnaast beperkten eerdere onderzoeken zich tot de ervaringen van 1 gezinslid – de ouder óf de jongere – met de regels rond het digitale-mediagebruik.

Het doel van dit onderzoek was achterhalen in hoeverre het stellen van regels door ouders over de hoeveelheid digitale-mediagebruik invloed heeft op de slaap van jongeren, en in hoeverre dit komt door daadwerkelijk minder gebruik van digitale media.

Conclusie:
Het stellen van regels door ouders over de hoeveelheid digitale-mediagebruik is geassocieerd met een betere slaap van jongeren. Dit wordt deels verklaard door een daadwerkelijke vermindering van het digitale-mediagebruik.

Het hele onderzoek lezen? Digitale-mediagebruik en slaap bij jongeren.