Spelenderwijs samen

Spelenderwijs samen

samen muziek maken op het ritme van de seizoenen

Was de mens niet uit muziek gemaakt, hoe werd hij zo diep geraak? (vrije analogie van Goethe)

In deze  groep staat het spelen met muziek centraal.  We gaan spelen met ritme, klank, melodie, stem, lichaam en instrument.  Alle zintuigen worden geprikkeld. Met een ”warming up” begeleidt Annemiek Vloon, muziektherapeut van het Therapeuticum, de groep naar samenspel of misschien ook wel een solo.

We gaan muzikaal proeven, door te luisteren te doen, en vooral plezier te beleven. En misschien kunnen we ervaren hoe de muziek in beweging zet en verbindt

Tijdstip en frequentie:

Vrijdag om half 2  tot kwart voor 3,  start vanaf  20 oktober 2023  maandelijks

Vervolgdata:  17 november, 15 december, 19 januari, 16 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei , en 21 juni 2023

Kosten zijn €7,50 per keer

Aanmelden:      bij Gerlinde, poh ggz; ln.me1709504943lraah1709504943mucit1709504943uepar1709504943eht@a1709504943dnorb1709504943.edni1709504943lreg1709504943 of

bij Annemiek, muziektherapeut: ln.me1709504943lraah1709504943mucit1709504943uepar1709504943eht@n1709504943oolvk1709504943eimen1709504943na1709504943

De groep is voor  volwassenen die plezier willen beleven  aan muziek maken.

Ervaring met muziek maken is niet nodig.