RECHTSZAAK HUISARTSEN VERSUS NZA GEWONNEN

Goed nieuws! We hebben zojuist gehoord dat we de rechtszaak tegen de NZa hebben gewonnen!

Gelukkig ziet de rechter in hoe belangrijk het is om de juiste vergoedingen toe te kennen aan huisartsenpraktijken om zo de patiënt van de beste zorg te kunnen voorzien.

Met het door DBH opgezette kostenonderzoek en de vele onderbouwde stukken die zijn aangeleverd, is aangetoond dat de tarieven van de NZa uit de pas lopen met de werkelijke kosten.

Het College heeft aangegeven dat we gecompenseerd moet worden over 2023 en dat er gekeken moet worden naar de toekomstige jaren en dan in het bijzonder naar de kosten voor personeel en huisvesting.

Hier de volledige omschrijving van de uitspraak van de rechter.

Rechtspraak.nl