cranberries

Cranberryproducten worden al tientallen jaren gebruikt ter voorkoming van urineweginfecties In hoeverre én bij wie dit zinvol is, was tot voor kort onbekend. Een recent onderzoek toont dat cranberries waarschijnlijk effectief zijn ter preventie van blaasontstekingen bij vrouwen met recidiverende klachten, bij kinderen met een voorgeschiedenis van 1 of meerdere blaasontstekingen en bij patiënten die een verhoogd risico hebben na bepaalde interventies zoals blaasbestraling.
Daarentegen lijken cranberries niet effectief bij zwangeren, volwassenen met neurologische blaasproblemen en onvolledige blaaslediging en ouderen in instellingen.