Een antroposofische behandeling van een overactieve blaas

Beste mensen,

Niet zo lang geleden stond er een interessant stuk in de mededelingen van Weleda over een behandeling van een overactieve blaas. Daar was onderzoek naar gedaan.

Een overactieve blaas (OAB) komt vooral bij vrouwen voor, en leidt ’s nachts veelal ook tot een verstoorde slaap.
Een studie onderzocht of Bryophyllumtabletten deze klachten kunnen verlichten. En inderdaad…

Onderzoek naar de effectiviteit van Bryophyllum liet in eerdere onderzoeken al zien dat het de symptomen van OAB kon verlichten, én dat het was geassocieerd met een betere slaapkwaliteit. OAB is niet altijd even goed behandelbaar, en de bestaande middelen kunnen bijwerkingen hebben.
Een team van Zwitserse onderzoekers wilde weten of met name een verstoorde slaap dóór nycturie (nachtelijk er uit moeten om te plassen) bij OAB zou kunnen verbeteren met Bryophyllum. Zij deden een onderzoek met een groep van 49 vrouwen met de diagnose OAB, en nycturie 2x per nacht. Nycturie, plasvolumes ’s nachts (ml), levenskwaliteit, slaapkwaliteit en slaperigheid overdag werden voor en na de behandeling beoordeeld met respectievelijk een mictie(plas)dagboek en gestandaardiseerde questionnaires (vragen) op het gebied van OAB, slaapkwaliteit en slaperigheid. De leeftijd van de vrouwen was 68,5 ± 11,6 jaar. Zij namen drie weken lang 0-0-2-2 Bryophyllum 350 mg tabletten (Weleda®).
Na drie weken bleek het gemiddelde aantal keren dat de vrouwen er ’s nachts uit moesten significant gedaald van 3.2 ± 1.4 tot 2.3 ± 1.3 (p < 0.001). De urgentie om te gaan plassen daalde significant, en het mictie(plas)volume vertoonde een toenemende tendens, de mictiefrequentie/24 uur een dalende. (De onderzoekers vergeleken de scores met placebo-scores uit eerder onderzoek.)

Het middel werd goed verdragen. De onderzoekers concluderen dat Bryophyllumtabletten een goede aanvulling zijn op het bestaande behandelarsenaal bij OAB.
Als je dit leest, word je nieuwsgierig hoe dezelfde klachten zich zouden ontwikkelen bij een gebruik dat langer doorgaat dan drie weken (bijvoorbeeld zes), en wat het effect zou zijn als de behandeling met Bryophyllumtabletten zou worden aangevuld met andere antroposofische therapieën, zoals eurythmietherapie of zilverzalfapplicatie op de blaasstreek!

Weleda NL heeft niet de tabletten maar wel Bryophyllum als poeder 50% in het assortiment. Bryophyllum is een plant met dikke bladeren. Heel karakteristiek is het feit dat aan de rand van de bladeren kleine nieuwe plantjes groeien. Als die op aarde vallen groeien er nieuwe planten uit. De plant toont dus een sterke vitaliteit samen met veel vormkracht en een groot vermogen tot transformatie.

Dit artikel is grotendeels overgenomen uit de Weleda Nieuwsberichten voor artsen.

Vriendelijke groet

Marion van Bree, huisarts