Project Mens

Project Mens,

In Den Haag, Vreedehuis, vindt het 2e deel van het Project Mens plaats op 14 en 15 juni. Met medewerking van Wilma Bos en Jacques Meulman.

zie bijgaande de uitnodiging 2e luik Project Mens,

Ook wie niet aan het eerste luik heeft deelgenomen is van harte welkom.