Weer-stand

Het woord weer-stand kun je zo lezen dat je je staande moet kunnen houden tegen het weer. Anders dan het Duitse “Resistanz”, of Engels en Franse “resistance” waar beide woorden een aktiviteit bevatten; re-ageren op een situatie.

Wat is de situatie? In de herfst voel je de kou weer langzaam opkomen en je hebt je daartegen teweer te stellen. De kachel gaat omhoog, een extra laagje aan. Maar dat is alles nog van buitenaf aangedragen. Kan je je ook van binnenuit wat aktiever warm maken, staande houden tegen de kou? Zodat we ons teweer kunnen stellen tegen dat wat van buiten komt?

Ons auto-immuunsysteem is daarvoor verantwoordelijk en is een hoogst persoonlijk vermogen. En daar waar je jezelf het meest als persoonlijk ervaart, is in de ziel. Daar beleef je jezelf het meest. Het middengebied is de woning van de ziel, waar o.a. strottenhoofd, hart en long liggen. En het is juist daar waar griepachtige klachten beginnen: keelpijn (strottenhoofd), hoesten (long), en koud/rillerig (bloed).

Warmteprocessen in jezelf wakker roepen aan de hand van de beweging is wat de euritmietherapie beoogd. Zowel in de ademhaling als in het bloed “voel” je het weer stromen. Warme handen krijgen is meestal direct ervaarbaar. Dat de ademhaling zich verdiept en eveneens aan warmte wint is een subtieler proces. Maar beide dragen er toe bij dat het auto-immuunsysteem zijn werk kan doen, waardoor de weerstand versterkt wordt.

Anneke Kraakman, euritmietherapeut, heeft een korte cursus ontwikkeld die speciaal gericht is op het versterken van je weerstand. Doe je mee? Zie versterk je weerstand.

Aanmelden: ln.me1716131926lraah1716131926mucit1716131926uepar1716131926eht@n1716131926amkaa1716131926rk.ek1716131926enna1716131926 of 06-83657647