Welkom bij praktijk M. Van Bree


Op maandag 9 oktober is de praktijk ONBEREIKBAAR met de auto. (dat geldt óók voor het weekend ervoor).  Op dinsdag en woensdag is de praktijk ZEER BEPERKT bereikbaar met de auto en moeten patiënten zich bij de verkeersregelaar melden om doorgelaten te worden. Die zijn wél geïnstrueerd dat er patiënten door moeten.

Overigens kan het op die dagen ALLEEN vanaf de kant van het station.

U bent op de website van de praktijk van dokter Van Bree. U vindt hier praktische informatie over bijvoorbeeld de spreekuurtijden, vakantie, hoe u een herhaalrecept kunt bestellen en nog veel meer.

In deze praktijk wordt de reguliere geneeskunde gecombineerd met aanvullingen vanuit de antroposofische geneeskunde. Alles in goed overleg met u als patiënt.

Huisartsenpraktijk van Bree is open voor inwoners van Haarlem, die interesse hebben in reguliere geneeskunde in combinatie met Antroposofische geneeskunde.

In een huisartsenpraktijk is tegenwoordig niet meer alleen de huisarts werkzaam. Sommige taken zijn gedelegeerd aan anderen: de assistentes bijvoorbeeld doen kleine verrichtingen als het uitspuiten van de oren, het meten van de bloeddruk of suikerwaarde, wondbehandeling en nog meer. Praktijkondersteuners doen de controles als er sprake is van suikerziekte, longaandoeningen of bijvoorbeeld hoge bloeddruk terwijl de praktijkondersteuners GGZ hulp bieden bij psychische of psychosociale klachten. In alle gevallen ben ik wel eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Kunst
Lavendel

Meer informatie

Spreekuur

Voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij de doktersassistent.

U kunt zich ook aanmelden voor onze onlinediensten waar u afspraken kunt inplannen, herhaalrecepten kunt aanvragen, of veilig (medische) vragen kunt stellen. onlinedienstvanBree

Afwezigheid

Tijdens afwezigheid van de huisarts zijn de assistentes en bij spoed waarnemend collegas beschikbaar voor vragen en verrichtingen.

herfstvakantie van 16 t/m 20 oktober 2023

Covid booster wel of niet?

Geachte lezer 

Hierbij wil ik u op een artikel wijzen dat op 23 september 23 in de Telegraaf verschenen is. U kunt het wellicht betrekken bij het nemen van uw besluit tav de booster. Het artikel is door mij een beetje ingekort. 

Uiteraard tot overleg bereid 

Vriendelijke groet Marion van Bree, huisarts 

OPINIE Artsen zijn bezorgd 

Herhaalprik dient boven elke twijfel verheven te zijn 

Bijna 5 miljoen Nederlanders krijgen deze week een uitnodiging voor een nieuwe coronavaccinatie, onder wie 60-plussers en medische ‘hoogrisicogroepen’. Ook zorgmedewerkers kunnen een mRNA-herhaalprik nemen. Maar hoe veilig is die? Artsen zijn bezorgd. 

De overheid wil vanaf begin oktober risicogroepen gaan beschermen tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona met een nieuwe vaccinatieronde. Echter: de effectiviteitsstudies van de nieuwe mRNA-vaccins zijn zeer summier. Ze geven geen doorslaggevend bewijs dat ze de bescherming bieden die de overheid suggereert. Bovendien: natuurlijk opgebouwde immuniteit is vele malen effectiever dan mRNA-vaccin-opgewekte immuniteit. En een groot deel van de mensen heeft inmiddels zowel immuniteit door vaccinatie als door infectie, omdat de vaccins slecht tegen (her-)infectie bleken te beschermen. 

Ook ontbreekt in de overheidscommunicatie een objectieve afweging van de risico’s van herhaalde mRNA-vaccinatie. Het veiligheidsdossier stelt niet gerust.1  

Onnodige risico’s 

Elke toediening van een medicijn of vaccin gaat echter gepaard met risico’s, bekende en onbekende. Het is de taak van de arts en gezondheidsprofessional om deze risico’s zo goed mogelijk in te schatten, te benoemen en te vergelijken met de risico’s van het niet toedienen. En te handelen conform het bekende voorzorgsprincipe. Dit betekent in de eerste plaats schade voorkomen en gezonde mensen niet blootstellen aan onnodige risico’s. 

Bij preventief vaccineren ligt bovendien de ‘veiligheidslat’ hoger dan bij een medicijn dat onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld een kankerbehandeling. In het laatste geval zal de patiënt geneigd zijn bepaalde risico’s van de medicatie voor lief te nemen. Maar bij preventief vaccineren ligt dit anders. Zeker nu de dreiging van ernstige Covid-19 is afgenomen door de komst van de mildere varianten, zoals omicron. Doordat de noodzaak van vaccineren is afgenomen, ligt de lat dus nóg hoger. 

De mRNA-herhaalprik dient daarom boven elke twijfel verheven te zijn. En dat is helaas niet het geval. Nieuwe wetenschappelijke onderzoeken zaaien twijfel over de vermeende veiligheid van de mRNA-vaccins. Zo laat een recente internationale studie zien dat herhaalde mRNA-vaccinatie een remmende werking heeft op het immuunsysteem.2 Dit zou onder meer de onderdrukking van kanker kunnen verstoren en het risico van auto-immuunziekten vergroten. 

Hartschade 

Daarnaast weten we intussen meer over het concrete risico van hartschade door mRNA-vaccinatie. Een studie van het universitair ziekenhuis in Basel stelde hartspierschade vast bij 2,8% (= 1 op 35) van gezondheidswerkers, drie dagen na een boostervaccinatie.3 Ze kregen meteen het advies geen zware lichamelijke inspanning meer te verrichten, zoals sporten. Ze werden nauwlettend gemonitord, en herstelden. Maar dit Zwitserse ‘vangnet’ ontbreekt in onze prikstraten. Het is in elk geval een bijwerking die deel zou moeten uitmaken van de vaccinatievoorlichting. 

Burgers hebben goede gronden om te stoppen met de mRNA-(herhaal)vaccins. In 2023 heeft zich de ene na de andere milde virusvariant aangediend, zonder dat problemen zijn ontstaan. De serieuze ziektedreiging door corona is voorbij. Hierbij komen dan nog de lage effectiviteit van de vaccins, de kans op ernstige bijwerkingen, de onverklaarde oversterfte en aanwijzingen voor risico’s tijdens de zwangerschap. Want voor zwangere vrouwen is een coronaprik nog steeds beschikbaar (vanaf week 22). Terwijl adequate veiligheidsstudies ontbreken voor moeder en kind: namelijk placebogecontroleerde, dubbelblinde studies door onafhankelijke wetenschappers met een lange looptijd (‘follow-up’). 

Jan Grandjean (emeritus-hoogleraar cardiothoracale chirurgie en voorzitter van het Artsen Collectief)
Hannah Visser (internist-infectioloog) 

 

Referenties:  

 

Registratiecodes (AGB en BIG)

Zorgdomeinadres: 500090043@lms.lifeline.nl

AGB-code M. van Bree: 01100257

AGB-code praktijk : 01058999

BIG geregistreerd: 120964168

Nuttige links

Wat kan ik zelf doen?

www.thuisarts.nl

Hulp op afstand

E-consult

Afspraak maken & herhaalrecept aanvragen

Telefonisch
023-5320218
Online regelen

Medewerkers

Marion van Bree
Huisarts

Sanne Timmerman
Huisarts

Nienke Huizenga
Praktijkmanager

Annette Kieft
Doktersassistente

Cecile Stals
Doktersassistente

Natasja Vromans
Doktersassistente

Sandra Smit
Doktersassistent

Akke Prins
Verpleegkundige antroposofische zorg

Jeannette Witte
Verpleegkundige / Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Linda Vink
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Twan Nijenhuis
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Ülker Dogan
Praktijkondersteuner Diabeteszorg

Anja Stam
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Caira Dol
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Gerlinde Bronda
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Lonneke Poels
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)