SOLK

Zorgprogramma voor Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten

Wat is het SOLK-zorgprogramma

Therapeuticum Haarlem biedt een Multidisciplinair zorgprogramma voor de behandeling van SOLK klachten. SOLK is een acroniem voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Het betekent dat er geen bekende fysieke oorzaak is die de klachten kan verklaren. Omdat de klachten wel vaak tot veel hinder leiden wordt er op verschillende manieren gezocht naar een oplossing.

Bij SOLK klachten is er, in de visie van de antroposofische geneeskunde,  iets mis met de samenwerking van lichaam en geest. Immers: als je pijn hebt op plekken waar dat niet hoort, dan is er op die plek te veel bewustzijn. Door naar de verhouding van die twee te kijken, is er vaak toch een ingang voor therapie en behandeling, ook als de klacht verder niet goed verklaard kan worden.

Voor wie is het SOLK-programma?

Het SOLK programma is voor patiënten met klachten waarbij geen bekende fysieke oorzaak is die de klachten kan verklaren. Klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen, chronische vermoeidheid, hart-luchtweg problemen of andere diverse lichamelijke problemen zijn klachten die zich vaak presenteren. Bij het vermoeden van SOLK kan de eigen huisarts de patiënt verwijzen voor deelname in het zorgprogramma.

Hoe verloopt het traject?

Het zorgprogramma bestaat uit 4 fases:

  • 1e fase: Verwijzing en Diagnostiek
  • 2e fase: Opstellen van multidisciplinair behandelplan
  • 3e fase: Start behandeling
  • 4e fase: Evaluatie en nazorg

Na verwijzing van de huisarts start het onderzoek in het SOLK programma. Er word een beeld opgebouwd: hoe verhouden lichaam en geest zich bij deze patiënt en welke gebeurtenissen hebben daaraan een positieve of juist negatieve bijdrage geleverd. Onderzoek door een huisarts, fysiotherapeut, bewegingstherapeut (euritmie), praktijkverpleegkundige en psycholoog of andere therapeuten kunnen daar deel van uitmaken.

Een behandelplan wordt in samenspraak met de patiënt en de huisarts opgesteld. Het plan bestaat uit verschillende doelen waaraan in de daaropvolgende periode wordt gewerkt. Verschillende therapieën  of medicamenteuze behandeling kunnen worden ingezet.

Tijdens de behandelperiode wordt regelmatig geëvalueerd en gekeken of behandeling moet worden aangepast en doelen worden behaald. In de laatste fase wordt de behandeling afgerond en gekeken of er eventuele nazorg nodig is.

Kosten en vergoeding

*Deelname aan het SOLK programma is bij aanvang  kosteloos voor patiënten die zijn ingeschreven bij de huisartsen aangesloten bij gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem.

* De voorgestelde behandelingen binnen dit programma zijn niet kosteloos. Veel van deze behandelingen worden bijvoorbeeld vergoed vanuit de aanvullende verzekering (denk aan fysiotherapie of gesprekken bij de psycholoog). Soms zijn er kosten die niet vergoed worden, denk aan antroposofische medicamenteuze behandeling of als de verzekering niet toereikend is. In dat geval zal een eigen bijdrage worden gevraagd.

Aanmelding

Aanmelding gaat altijd via uw huisarts en is alleen voor patiënten die zijn ingeschreven bij een van de huisartsen verbonden aan Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem.
Sed ut perspiciatis underschrift

Zorgverleners

In dit zorg programma werken verschillende zorgverleners van Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem met elkaar samen.

Christof Zwart
Huisarts

Twan Nijenhuis
Verpleegkundige Antroposofische Zorg / Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Michiel Eijsberg
Fysiotherapeut / Yogadocent